دانلود رایگان


پروژه طراحی ایجاد صنایع: تولید الکترود جوشکاری - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه طراحی الکترود جوشکاری و کارخانه تولید الکترود جوشکاری,چكيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي كليات معرفي محصول مطالعات فني بررسي‎هاي مال

دانلود رایگان پروژه طراحی ایجاد صنایع: تولید الکترود جوشکاری آلياژهاي گدازآور
براي برنج‎ها و مفرغ‎ها عبارتند از:
فسفر، قلع، فسفر مس، يا سيليسيم مس.
فلزات را در همان زمان اضافه كردن عناصر آلياژي اكسيژن‎زدايي مي‎كنند. براي قلع پوششي فولاد، روغن نخل به عنوان گدازآور بكار برده مي‎شود، براي لحيم‎كاري معمولي، كلرور روي گدازآور متداول است. پيه، كلوفون، يا روغن زيتون را نيز در لحيم‎كاري مي‎توان به كار برد. استاميد، براي لحيم‎كاري فلزات رنگ شده بكار برده مي‎شود. لحيم نرمي با هسته هيدرازين ساخته شده كه فلزات را به خوبي خيس كرده، و بر اثر حرارت لحيم كاري بخار، و هيچ چيز از خود باقي نمي‎گذارد. براي لحيم‎هاي نقره، بوراكس گدازآور متداول است. براي لحيم‎كاري فولاد زنگ نزن، بوراكس با اسيد بوريك مخلوط مي‎شود يا خميرهايي از كلرور روي و بوراكس ساخته مي‎شود. براي لحيم‎هاي نقره، بوراكس گدازآور متداول است. براي لحيم‎كاري فولاد زنگ نزن، بوراكس با اسيد بوريك مخلوط مي‎شود يا خميرهايي از كلرور روي و بوراكس ساخته مي‎شود. بوراكس به عنوان گدازآور جوشكاري نيز ممكن است بكار برده شود گدازآور سفيد، مخلوطي از نيترات و نيتريت سديم و اكسيژن قوي است كه در جوشكاري بكار برده مي‎شود.
گدازآورهاي جوشكاري
براي جوشكاري گرماي زياد، معمولاً يك الكترود روكش و محتوي اكسيژن‎زدا و يك سرباره‎ساز هستند. فلوئورور ليتيم، ‎LIF، گدازآور قوي با گدازآوري ليتيم و فلوئور هر دو است و سرباره مايعي با نقطه ذوب كم به دست مي‎دهد. اكسيژن‎زداها ممكن است فرومنگنز يا سيليكد منگنز باشند.
سرباره‎سازه‎ها
عبارتند از:
دي اكسيد تيتان، كربنات منيزيم، آسپست، يا سيليس.
سيليكات محلول، يك چسب است، در حالي كه سلولز براي حفاظت قوي ممكن است بكار برده شود. يك نوع مفتول جوشكاري با يك گدازآور معدني روكش و با آسپست پوشيده شده كه گدازآور و آسپست سرباره را داده از جوش جدا مي‎شود. مخلوطي از كربن و خاك رس براي پوشاندن روي فولاد مذاب، پس از ريختن در قالبهاي شمش، بكار برده مي‎شود. گرمازا بوده و به حفظ دوره طولاني‎تر مذاب كمك مي‎كند، به طوري كه مواد اكسيژن‎زدايي شده روي سطح مذاب بالا مي‎آيند.
1-1-2 تعريف محصول
الكترود جوشكالي معمولاً، به صورت ميلگرد، سيم (الكترود)، يا گرد هستند كه براي جوشكاري برقي يا گازي، يا براي تغيير سطوح، يا سخت‎گرداني سطوح بكار برده مي‎شوند به صورت آلياژهاي جوشكاري با طولهاي يكسره و قطرهاي كم، مي‎باشند. ميل‎گردهاي غيرآهني كه براي جوشكاري مفرغ‎ها به كار برده مي‎شوند، معمولا ميله‎هاي زر جوشكاري (ميله‎هاي لحيم‎كاري سخت) ناميده مي‎شوند. زيرا، هنگام كاربرد آن‎ها، فلز مورد جوشكاري ذوب نمي‎شود.
الكترودهاي جوشكاري ممكن است فلزات استاندارد يا آلياژهاي خاص باشند كه با مواد گدازآور روكش شده يا اينكه روكش نشده‎اند (لخت هستند) و معمولاً به قطرهاي 38/2 الي 3/6 ميليمتر هستند. تركيب الكترودهاي جوشكاري از مشخصات انجمن جوشكاري تبعيت مي‎كنند. كربن قالبي، به ابعاد 3 الي 25 ميليمتر، نيز براي جوشكاري برقي بكار برده مي‎شود.
ميله‎هاي فولادي كم كربن، براي جوشكاري چدن و فولاد، محتوي كمتر از 18% كربن هستند. ميله‎هاي پركن رسوبي سخت توليد مي‎كنند كه به قالبكاري نياز دارد. ولي براي توليد پركننده‎اي سخت نيز به كار برده مي‎شود. ميله‎هاي پر كربن، با 85/0 الي 10/1 درصد كربن، رسوبهايي با سختي اوليه 575 بر نيل بدست مي‎دهند. در حاليكه سختي رسوبهاي ميله پرمنگنز، كمتر از 200 بر نيل بوده ولي با كار سختي بيش از 500 بر نيل سخت مي‎گردد. براي جوشكاري خودكار با توليد زياد، سيم فولاد كربني ممكن است روكش نازك از مس، به جهت تسهيل در كار و جلوگيري از پاشيدگي، داشته باشد. الكترودهاي فولاد زنگ نزن، با تركيبات مختلف دادوستد مي‎شوند كه ممكن است حاوي فولاد زنگ نزن با روكشي با تيتان يا آهك و يا عناصر ديگري نظير موليبدن، كربور تنگستن ..........................

آلياژهاي بر مبناي كبالت
كه سختي خود را در حرارت سرخ حفظ و بسيار مقاوم خوردگي هستند. انواع آن داراي استحكام‎هاي كششي تا حد 5/73 كيلوگرم بر ميليمتر مربع و سختي آن تا حد 52 راكول ‎x هستند. نوعي الكترود جوشكاري كه براي فولادهاي زنگ نزن براي اندوه‎ها ساخته شده است. محتوي 70 درصد نيكل، 16 درصد كرم، 8 درصد آهن، 2 درصد منگنز، 3 درصد تيتيان، و كمتر از 07/0 درصد كربن است. جوش تابكاري شده آن، داراي استحكام كششي 56 كيلوگرم به ميليمتر مربع با درازش 12 درصد است. الكترود جوشكاري نيكلي، كه براي چدن‎ها زياد به كار برده مي‎شود و عمليات زر جوشكاري است و فلز بنيان ذوب نمي‎شود. محتوي 5/46 درصد مس و 38/43 درصد روي، 10 درصد نيكل، 1% سيليسيم و 2% فسفر است.
رسول حاصله به رنگ آهن است. گرد جوشكاري آلياژ نيكل، براي جوشكاري چدن و پر كردن كك‎هاي ريختگي‎ها چدني به كاربرد مشعل، داراي 3/2 درصد سيليسيم 25/1 درصد بور، 1% كربن، كمتر از 5/1 درصد آهن و بقيه نيكل با نقطه ذوب ‎C1065 است. الكترودهاي جوشكاري در ساختمانهاي بزرگ كه عمليات حرارتي جوشكاري امكان ندارد، بايد داراي تركيباتي متعادل بدون عناصري كه تركيبات شكننده ............................


-1-2 تقسيم‎بندي مواد تشكيل دهنده پوشش الكترودها
1- مواد سرباره ساز
اينگونه مواد از نوع مصرفي بوده و متصل بر اكسيدهاي فلزي به صورت سنگ معدن مي‎باشند، سنگ تيتان يا سنگ تيتانيوم تغليظ شده سنگ معدني منگنز پيرولوزيت فلدسپات، فلوريت، گچ، خاك، چيني يا كائولن، كوارتز، گرافيت و سنگ مرمر.
سنگ معدني تيتانيوم و منگنز سرعت انجماد سرباره را زياد نموده و در نتيجه در جوشكاريهاي بالاسر و عمودي از اهميت خاص برخوردارند فلدسپات پايداري قوس را بهتر نموده و سيلانيت آنرا افزايش مي‎دهد. فلوريت سختي و درجه حرارت نقاله جوش را كاهش مي‎دهد.
2- مواد تشكيل دهنده گاز
اين مواد به منظور ايجاد گازهاي محافظ براي جلوگيري از نفوذ اكسيژن و ازت هوا به داخل ناحيه مذاب به كار مي‎روند كه مهم‎ترين آنها عبارتند از: خاك اره و كتان، سلولز، زغال چوب و آرد.
3- مواد احياكننده
اين مواد اكسيد آهن توليد شده را احيا نموده و تبديل به آهن خالص مي‎نمايند كه عبارتند از: فرومنگنز، فروسيليسم، فروكروميم، فروتيتانيم، موليبدينيم و آلومينيوم.

4- مواد آلياژدهنده
اين مواد عناصر مورد نياز ناحيه مذاب را به منظور تشكيل يك آلياژ كامل و مرغوب تأمين مي‎نمايد و عبارتند از: فرومنگنز، فروسيليسم، فروكروم، فروتيتان و گاهي اوقات اكسيدهاي فلزي نظير اكسيد مس، اكسيد كرم، اكسيد نيكل و غيره در اغلب موارد ماده تشكيل دهنده اصلي آلياژ، فرومنگنز است كه خاصيت احياكنندگي نيز دارد.
سنگ منگنز نيز به عنوان..............................


فصــل سوم
مطالعات فني
بررسي و برآوردهاي فني
1-3 ارزيابي روشهاي مختلف و انتخاب روش بهتر
روش توليد الكترود جوشكاري تقريباً در تمام نقاط دنيا يكسان مي‎باشد و به عبارتي يك روش جهت توليد الكترود جوشكاري موجود مي‎باشد كه در ادامه به تشريح آن پرداخته مي‎شود.
2-3 تشريح فرآيند توليد
الف ‎- بخش توليد هسته فلزي الكترود
فلز اصلي الكترود به صورت رول وارد كارخانه مي‎شود و قطر سيم رول‎هاي مورد استفاده 5 تا 6 ميلي‎متر مي‎باشد كه از خارج وارد مي‎گردد. قابل ذكر است عمليات زنگزدايي، كشش و جرم‎گيري مي‎تواند با استفاده از خدمات ديگر شركتها انجام شود. بنابراين ابتدا زنگ‎زدايي و ‎(desealing) شده و سپس رولها به دستگاه كشش رفته و در آنجا مفتول به قطر مورد نظر 2/3 ميلي‎متر درمي‎آيد و پس از شستشو و جرم‎گيري توسط دستگاه برش به طور اتوماتيك به مفتولهاي فلزي با طول مورد نظر (400 ميلي‎متر) درمي‎آيند. مفتولهاي فلزي توسط پالت و ليفتراك به دستگاه تغذيه ميله الكترود فرستاده مي‎شود و توسط اين دستگاه هسته فلزي الكترود با سرعت و پي در پي متناسب با ظرفيت‎هايدستگاه پوشش‎دهنده فرستاده مي‎شود.
ب- بخش توليد پوشش الكترود
ابتدا مواد پوشش دهنده از انبار آورده شده و پس از سرند شدن در دستگاه الك الكتريكي هر كدام در ظروف فلزي ذخيره و طبق فرمولاسيون وزن و در دستگاه مخلوط‎كن ريخته مي‎شود دستگاه فرمولاسيون مي‎تواند هم به صورت خشك و هم تر عمل كند.
شارژ دستگاه در هر مرحله 120 كيلوگرم و زمان هر شارژ 4-3 دقيقه مي‎باشد. سپس خلوط تهيه شده در سيلندرهاي دستگاه روكش دهنده ريخته و به صورت دستي آن را متراكم نموده و بر روي دستگاه پوشش نصب دهنده نصب مي‎كنند. در اين مرحله نيز مي‎توان از دستگاه جداگانه‎اي جهت انجام عمل پر و تراكم و هواگيري پودر استفاده نمود.
ج – مراحل توليد الكترود
در دستگاه پوشش دهنده الكترودها عمليات روكش‎دهي اتوماتيك و به مقدار مورد نظر روي پيرامون مفتول صورت مي‎گيرد. ظرفيت خروجي الكترود پوشش داده شده از اين دستگاه حداقل 500 كيلوگرم در ساعت است.
فشار دستگاه پرس حداقل 200 بار مي‎باشد. سپس الكترود جهت تميز شدن از ذرات و زوائد توسط تسمه نقاله‎اي به دستگاه پاك كن برده شده و سپس در دستگاه كوره قرار گرفته و در دماي ‎C200 خشك مي‎شود. سپس از كوره.................................


كائولين (خاك چيني)
اين ماده با مشخصات زير در طرح مورد استفاده قرار مي‎گيرد:
‎Sio2: 74-70 درصد
‎AL2O3: 19-14 درصد
‎Fe2O3: حداكثر 2 درصد
Cao: حداكثر 2 درصد
‎كائولن در الكترود 25/1 درصد كل وزن محصول است.
تن 5/22 = 125/0 × 1800
تن با احتساب 5 درصد ضايعات 63/23 = 05/1 × 5/22
مفتول فولادي (هسته الكترود)
هسته فلزي الكترود مورد نظر فولادي مي‎باشد و آناليز شيميائي هسته به شرح زير مي‏باشد:
كربن (‎C‎): حداكثر 9%
سيليس ‎(Si): حداكثر 3%
منگنز ‎(m): 65% - 35%
فسفر ‎(P): حداكثر 2%
گوگرد ‎(S): حداكثر 23%
مس ‎su: حداكثر 2%
جعبه مقوايي
با توجه به آنكه هر 5 كيلوگرم الكترود در يك جعبه مقوايي (كارتن) قرار مي‎گيرد، با توجه به ظرفيت واحد:
عدد كارتن 360000 = 5 × 1800000
اندازه‎هاي الكترود توليدي:
در محاسبات اقتصادي قطر 2/3 ميلي‎تر به عنوان مبنا انتخاب شده است و از نظر كلاسه‎بندي در گروه‎هاي 12/6‎E و 12/61‎E قرار مي‎گيرند. ميزان مصرف اين ماده اوليه در الكترود 75% وزن محصول را شامل مي‎شود با توجه به آنكه ظرفيت واحد 1800 تن در سال در نظر گرفته شده است وزن مفتول فولادي عبارت است از:
(تن) 1350 = 75/0 + 1800
با احتساب 5 درصد ضايعات (تن) 5/1417 = 05/1 × 1350

جدول مواد اوليه مصرفي با احتساب 5% ضايعات...................
............................

-2-4 هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي:
براساس تجهيزات و تأسيسات برآورده شده در بخش (7-3) و قيمتهاي استعلام شده براي هر يك، سرمايه‎گذاري مورد نياز اين تأسيسات در جدول (7-4) برآورده شده است. ..................
-2-4 هزينه زمين، ساختمان و محوطه‎سازي:
هزينه خريد زمين و هزينه‎هاي محوطه‎سازي (خاكبرداري و تسطيح، خيابان‎كشي و پاركينگ، فضاي سبز، ديواركشي و چراغ‎هاي پايه بلند براي روشنايي محوطه) و نيز هزينه‎هاي ساختمان‎سازي (سالن توليد، انبارها، تعميرگاه، تأسيسات و آزمايشگاه، ساختمانهاي اداري و ساير موارد) تماماً براساس قيمت‎هاي اخذ شده براي شرايط محل....................


-2-4 هزينه‎هاي قبل از بهره‎برداري:
هزينه‎هاي قبل از بهره‎برداري به ترتيب زير محاسبه و در سرمايه‎گذاري ثابت كارخانه منظور مي‎گردد.
الف) هزينه‎هاي مطالعات اوليه:
بابت هزينه مطالعات مقدماتي و تهيه طرح توجيهي و جواز تأسيس واحد و ‎… معادل 3/0% و بابت دريافت مجوزهاي لازم جهت تأسيس و ثبت شركت معادل 7/0% سرمايه‎گذاري ثابت منظور مي‎گردد.
ب) هزينه ثبت قراردادها و تسهيلات مالي:
اين هزينه‎ها 3 درصد ميزان وام بانكي مي‎باشد كه در اين طرح معادل هشتاد درصد سرمايه در گردش منظور مي‎گردد.
ج) هزينه‎هاي مربوط به آموزش مقدماتي، راه‎اندازي و بهره‎برداري آزمايشي:
جهت آموزش پرسنل معادل 20 روز حقوق و مزاياي پرداختي و به منظور راه‎اندازي و بهره‎برداري آزمايشي، هزينه 5 روز مواد اوليه و انرژي مصرفي در نظر گرفته مي‎شود.
د) هزينه‎هاي جاري دوره اجراي طرح:

فرمت فایل: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 100

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ‎- چكيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي
فصل دوم ‎- كليات معرفي محصول
كلياتي در راستاي شناسائي محصول و ‎…
مقدمه
1-2 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول
2-2 چگونگي و ميزان بكارگيري به عنوان كالاي نهايي يا واسطه‎اي
3-2 ارائه ديدگاه‎هاي كلي در مورد قيمت و امكان فروش و چگونگي ‎…
فصل سوم ‎- مطالعات فني
بررسي و برآوردهاي فني
1-3 ارزيابي روشهاي مختلف توليد و انتخاب روش بهتر
2-3 تشريح فرايند توليد
3-3 بررسي مناطق، مراحل و شيوه‎هاي كنترل كيفيت
4-3 تعيين و محاسبه ظرفيت توليد و شرايط عملكرد واحد
5-3 ذكر نام اصلي و تجاري همراه با مشخصات فني، منابع تأمين و نقش هر يك از مواد اوليه در توليد محصول
6-3 بررسي و تحقيق در مورد ماشين‎آلات و تجهيزات خط توليد با ذكر ويژگي‎هاي ظاهري و ‎…
عنوان صفحه
7-3 تعيين مشخصات ضروري مورد نياز و تأسيسات عمومي كه شامل ‎…
8-3 تجزيه و تحليل و محاسبه تعداد نيروي انساني
9-3 محاسبه كليه سطح زيربناي لازم براي سالن توليد، انبارها و ‎…
10-3 برنامه زمانبندي اجراي طرح
فصل چهارم ‎- بررسي‎هاي مالي و اقتصادي
مقدمه
1-4 برنامه توليد ساليانه
1-1-4 برنامه توليد ساليانه
2-1-4 مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي
3-1-4 هزينه‎هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز
4-1-4 هزينه خدمات نيروي انساني
5-1-4 جمع‎بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش
2-4 اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن
1-2-4 هزينه ماشين‎آلات و تجهيزات خط توليد
2-2-4 هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي
3-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل
4-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل
عنوان صفحه
5-2-4 هزينه لوازم و اثاثيه اداري
6-2-4 هزينه‎هاي قبل از بهره‎برداري
7-2-4 جمع‎بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت
3-4 كل سرمايه‎گذاري
4-4 هزينه‎هاي توليد
1-4-4 هزينه‎هاي ثابت
2-4- هزينه‎هاي متغير
1-4-4 هزينه‎هاي ثابت
2-4-4 هزينه‎هاي متغير
5-4 قيمت تمام شده محصول
6-4 صورتهاي مالي و شاخصهاي اقتصادي طرح
7-4 ارزيابي مالي و اقتصادي طرح
ضميمه (1) ‎- محاسبات مالي و اقتصادي


پروژه طراحی ایجاد صنایع


پروژه طراحی ایجاد


طراحی ایجاد کارخانه


طراحی ایجاد الکترود جوشکاری


کارخانه تولید الکترود جوشکاری


طراحی ایجاد الکتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ساعی صنعت بیرجند | ساده سازي طرح * كيفيت بالا خروجي * قيمت ...

همه پروژه ها. ساخت و ساز. طرح نما. طراحی داخلی. سوله اتصالات درختی RBS ... شرکت
ساعی صنعت با سابقه کاری درخشان، طراح و سازنده انواع اسکلت های فلزی جوشی و
پیچ ...

فرایند تولید الکترود جوشکاری - ایران صنعت - وابسته به گروه بهبود ...

جوشكاري یكي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات كار مي باشد، ايجاد قوس ... شماره
ساخت يا تاريخ تولي د روي پاكت نوشته يا مهر زده مي شود . .... جهت کسب اطلاعات
بیشتر و آشنایی با طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری به این مقاله مراجعه نمایید.

الکترود

پروژه درس روش های تولید ... در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی
نمود. .... در صنعت پزشكي - استفاده در صنعت اسباب بازي - صنايع مرتبط ديگر ....
این فرآیند به عنوان اولین فرایند جوشکاری بکار رفته برای ساخت بدنه جنگنده‌ها ...

خانه - پویا صنعت - شرکت فنی مهندسی

شرکت صنعتی پویا صنعت تونایی انجام ساخت خطوط کشتارگاه دام و همچنین تجهیزات
کشتارگاهی و بسته بندی را بر ... پروژه های پویا صنعت ... در جوش آرگون یا تیگ (
TIG) برای ایجاد قوس جوشکاری از الکترود تنگستن استفاده می شود که این الکترود ...

پروژه مهندسی صنایع,پروژه مهندسی صنایع ایمنی,پروژه مهندسی صنایع ...

پروژه طراحی ایجاد صنایع, تولید شیشه دو جداره با استفاده از فناوری بازیافت شیشه.

ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. واﺣﺪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد. ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ. ((. ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ي ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه. رادﯾﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ. ﭘﺮه اي. )) ﮔﺮدآورﻧﺪه. : ﻋﻠﯽ ﺻﻤﺪي. اﺳﺘﺎد درس. : ﺟﻨﺎب آﻗﺎي. دﮐﺘﺮ. ﻃﺤﺎﻧﯿﺎن.

جوشکاری زیر آب - omransoft

6 ژانويه 2017 ... در کارهای تولیدی که در زیر آب انجام می‌پذیرد، جوشکاری زیر آبی یک ابزار مهم و ... به
دلیل دمای بسیار بالای ایجاد شده و همچنین فرآیند الکترولیز آب در ... نگهدارنده‌های
الکترود جوشکاری که در زیر آب به کار گرفته می‌شوند از .... مدیریت و کنترل پروژه
.... آموزش های کاربردی به همراه طراحی و تولید نرم افزارهای خاص منظوره جهت ...

YST catalog-2015-3.indd - یاقوت صنعت تبریز

ســازه های سنگين فلزی از قبيل ســازه های ﺻنايع ذوب و ريخته گری و نورد،انواع ...
MTﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺴﺖ ﺟﻮش PT, UT, ... ﭘﺮوژه ﻫﺎ. گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز.
ســاخت و نصﺐ سازه های فلزی .... برآورد اقالم مصرفي اعﻢ از الکترود ، سنگ ساب ، ○.

مقالات آموزنده - مقاله ای درباره ی صنعت جوشکاری

مقالات آموزنده - مقاله ای درباره ی صنعت جوشکاری - مقالات آموزنده. ... بطور کلی متریال
مورد استفاده در ساخت هسته الکترود را بدو گروه عمده تقسیم می کنند : الف:گروه آهنی ...

3 واﺣﺪ 39 ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﺳﻪ راه ﺗﻬﺮان وﯾﻼ ﭘﻼك 66554684 - Quality Austria

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻞ و ﻣﺘﺮو و ﺣﻔﺎري. 33 ... ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎوره در
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ و راه ﺳﺎزي و ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎ زي و ... 86 .... ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻮﺷﮑﺎري و اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺮاز. ﺗﻮﻟﯿﺪ ...

انواع الکترود جوشکاری , نامگذاری الکترود های جوشکاری و ساختمان ...

25 سپتامبر 2014 ... الكترود جوشکاری مفتول فلزی است که دور تا دور آن توسط پوشش فلاکس. ... انواع
الکترود جوشکاری از نظر ساخت. الکترود انجماد سریع (Fast ...

پروژه کارافرینی تولید الکترود جوش زیر دریایی | دانلود طرح توجیهی

انجام پروژه های متلب · کار در منزل · طراحی چهره آنلاین " >. بوکمارک کنید. برای
دسترسی بهتر , راحت تر و سریع تر به سایت ما می توانید وب سایت ما را بوکمارک
کنید .

ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. واﺣﺪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد. ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ. ((. ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ي ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه. رادﯾﺎﺗﻮر آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ. ﭘﺮه اي. )) ﮔﺮدآورﻧﺪه. : ﻋﻠﯽ ﺻﻤﺪي. اﺳﺘﺎد درس. : ﺟﻨﺎب آﻗﺎي. دﮐﺘﺮ. ﻃﺤﺎﻧﯿﺎن.

الکترود جوشکاری - ساختمان آنلاین

انواع الکترود جوشکاری از نظر ساخت. الکترود انجماد سریع (Fast Freezing Electrode
):. الکترود های جوشکاری انجماد سریع دارای سه خصلت اصلی هستند. ضمن ایجاد قوس ...

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎري

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي. اﺻﻠﯽ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. در. ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ. وﯾﮋه. ﺑو. ﻪ. ﮐـﺎرﮔﯿﺮي. اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي. راﯾـﺞ. در. ﺳﻄﻮح. ﺑﯿﻦ
. اﻟﻤﻠﻠﯽ. اﺳﺖ ... در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪارك ﺟﻮﺷﮑﺎري در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺎس. ASME
Sec. IX ... ﺟﻮش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻮش ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد؟ ﻪﺑ. ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﻣﯽ ......
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﻮﺷﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﺟﻨﺲ ورق وﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾـﮏ. WPS
.

شرکت آما - دانلود

ابتكار توليد الكترود جوشكاري در ايران پس از مطالعات و بررسي هاي بعمل آمده توسط
... شركت صنعتي آما پس از ساخت و تجهيز سه خط توليدي جديد ظرفيت توليدي خود را
در ... براي انواع الكترودهاي صنعتي، شركت آما به منظور پاسخ گويي به نيازهاي صنايع
... بدليل محدوديت فضاي توليدي در محل كارخانه آما (آما 1) عمليات اجرايي پروژه جديد در
...

افزایش چشم گیر خواص مکانیکی جوش با کاربرد نانوذرات - اخبار

10 ژانويه 2014 ... خواص مکانیکی جوش الکترود‌های جوشکاری نوع سلولزی به‌دست پژوهشگران ... بهبود
چقرمگی جوش این الکترود از ایجاد و گسترش ترک‌هایی که در حین و بعد از ... در این
تحقیق از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم برای جوانه زنی فریت سوزنی ... است که
الکترودهای جوشکاری روکش دار به‌صورت نیمه‌صنعتی در کارخانه تولید شد و ...

انواع الکترود جوشکاری , نامگذاری الکترود های جوشکاری و ساختمان ...

25 سپتامبر 2014 ... الكترود جوشکاری مفتول فلزی است که دور تا دور آن توسط پوشش فلاکس. ... انواع
الکترود جوشکاری از نظر ساخت. الکترود انجماد سریع (Fast ...

مهندسی ماشین ابزار

برچسب‌ها: انجام کلیه پروژه های ساخت و تولید, طراحی سالید ورک, برنامه نویسی CNC
... در ECM اختلاف پتانسیل الکتریکی DC کمی (25-5) ولت به دو الکترود یا به
عبارت دیگر به کاتد و آندی (آند قطعه ..... جوشکاری قوسی با الکترود تنگستنی و در
پناه گاز محافظ که گاهی اوقات Heliarc و یا جوش تیگ ... صنایع ماشین ابزارسازی
اصفهان.

خدم سیستم **(خوش آمدید)** - تحقیق در باره جوشکاری

اسلاویانوف الکترودهای قابل مصرف را در جوشکاری به کار گرفت. ... انواع جوشکاری
مدرن در صنایع نظامی ..... 5- ناخالصي‌هايي كه روي سيم‌جوش در اثر اكسيداسيون، خوردگي
، باقيمانده‌هاي فرآيند ساخت سيم جوش و سايش ناشي از سيستم تغذيه سيم جوش به وجود
...

Welcome to Padoospan Sanat Co. Website

پروژه تعيين خسارت و ميزان هزينه لازم براي بازسازي صنايع آسيب‌ديده از زلزله بم. 6
... تهيه طرح ايجاد کارخانه انواع سرم و فرآورده‌هاي تزريقي در استان فارس . ... توسعه خط
توليد چرخ دنده هاي گيربکس پرايد جهت دستيابي به ظرفيت 300.000 مجموعه در سال و
طراحي لي اوت خط مذکور . ... مطالعات امکان سنجی طرح تولید انواع الکترود و سیم جوش.

جوشكاری ترميمی فولادهــای قالب - آرون جوش صنعت

در اين مقاله سعی شده است که جوشکاری ترميمی اين نوع فولاد موردبحث و بررسی قرا ر
... تهيه توليد فـولادهای گرمـکار نياز به هـزينة زيادی دارد و از طرف ديگر ساخت سنبه و
... فاکتورهای مهم در جوشکاری فولادهای ابزار و قالب برای انتخاب و تعيين الکترود ...

جوشکاری - صفحه اصلی

در فرآیند جوشکاری قوس با گاز محافظ، الکترود قوس و حوضچه مذاب بوسیله گازها .....
بازرسی در موقع جوشکاری به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ساخت و نصب و ...

تیرچه صنعتی اتحاد

ساخت سقف با روش تیرچه و بلوک حدود 40 سال قبل به ایران نیز راه یافت؛ ولی به
دلیل فراهم نبودن تکنولوژی ... به ناچار برای جبران خسارات ناشی از جوش الکترود،
توصیه استفاده از مقادیر سطح بالاتر نمودند که این روش ... این مقاله در تاریخ ۱۳۹۵ /
۱۲ / ۲۹ ...

خدم سیستم **(خوش آمدید)** - تحقیق در باره جوشکاری

اسلاویانوف الکترودهای قابل مصرف را در جوشکاری به کار گرفت. ... انواع جوشکاری
مدرن در صنایع نظامی ..... 5- ناخالصي‌هايي كه روي سيم‌جوش در اثر اكسيداسيون، خوردگي
، باقيمانده‌هاي فرآيند ساخت سيم جوش و سايش ناشي از سيستم تغذيه سيم جوش به وجود
...

طرح توجیهی کارگاه جوشکاری - طرح توجیهی الکترود جوشکاری

کارگاه جوشکاری - دانلود طرح توجیهی تولید الکترود خلاصه ای از توضیحاتپس از
انجام ... ﺗﺎرﯾﺦ. 1390. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع. اﻟﮑﺘﺮود و ﺳﯿﻢ ﻟﺤﯿﻢ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ .... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دو ... توجیهی برای دریافت وام جهت راه اندازی یک شرکت خدمات جوشکاری و ساخت

پاسارگاد تحلیل

13 دسامبر 2015 ... شركت جوش و اكسي‍ژن ايران كه در اين صنعت با نام تجاري «الكترود رضا» ... شده در
سال‌های اخیر منجر به توقف عمده پروژه‌های عمرانی و صنایع مرتبط با نوع فعالیت ...
همچنین شرکت جوش و اکسیژن ایران در صنعت ساخت مصنوعات فلزی فعالیت ... تنوع
محصول با مطالعه پروژه توليد «ميگ واير» (یک نوع سیستم جوشکاری) از ...

تكنولوژي جوشکاری

فهرست مطالب تحقیق : .... قطعات روي الكترود مسي پايين قرار گرفته و الكترود
بالايي همراه با اعمال فشار به قطعات رسيده و با اعمال ... كاربرد اين نوع جوشكاري
بيشتر در صنايع الكترونيك ، ساخت اتومبيل ، هوا فضا و ساخت تجهيزات پزشكي مي
باشد .

برگزاری دوره های بین المللی بازرسی جوش و تست های غیر مخرب NDT در ...

28 ژوئن 2011 ... رزومه پروفسور کوکبی ( پدر علم جوش ایران ) ... دولتی و نظامی در زمینه طراحی و ساخت
الکترود و پودر جوش و تعمیرات و بهینه سازی خطوط تولید ... همچنین در زیر لیست
پروژه هایی که با صنایع مختلف کشور و یا معاونت پژوهشی دانشگاه ...

مهندسی صنعت جوش

طراحي و ساخت مخازن تحت فشار براساس پارامترهاي مختلف فني از قبيل فشار
عملياتي، درجه حرارت .... دراين مقاله نتايج .... تهيه و طراحي WPS براي مشخص نمودن
پارامترهاي قطعه، الكترود يا سيم جوش مصرفي، فرايند جوشكاري، تنظيمات دستگاهي و
.

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺧﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ

ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺧﺖﺗﻮﻟﻴﺪ. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺟﻪ ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻨﺸﻬﺎﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ
ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻪ. ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ... ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ،
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ. ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ... ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺩﺳﺘﻲ. .....
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ، ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ...

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺧﺖﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ

ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺧﺖﺗﻮﻟﻴﺪ. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺟﻪ ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻨﺸﻬﺎﻱ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ
ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻪ. ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ... ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ،
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ. ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ... ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺩﺳﺘﻲ. .....
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮﺍ ﻓﻀﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ، ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ...

انواع جوشکاری

3 سپتامبر 2014 ... در این مقاله قصد داریم تا با یکی از روش های ایجاد اتصالات دائم آشنا شویم. ... برای
ایجاد اتصال جوشکاری نیاز است تا انرژی لازم به محل اتصال برسد. ... صنایع مدرن و
پیشرفته امروزه رقابت شدید در تولیدات صنعتی و نظامی سبب پیشرفت ...
الکترودهای جوشکاری مس بیشتراز آلیاژ مس و قلع و فسفر ساخته شده اند و گاهی ...

گروه های کالایی

جمع آوري اطلاعات و ايجاد مراكز اطلاعاتي ... مديريت پروژه و نظارت اجرايي ... مهندسي و
طراحي صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي ... طراحي كارخانجات بسته بندي قير و توليد
بشكه مهندسي و طراحي عمومي طراحي صنايع ... الكترودها و سيمها و پودرهاي جوشكاري

تیرچه صنعتی اتحاد

ساخت سقف با روش تیرچه و بلوک حدود 40 سال قبل به ایران نیز راه یافت؛ ولی به
دلیل فراهم نبودن تکنولوژی ... به ناچار برای جبران خسارات ناشی از جوش الکترود،
توصیه استفاده از مقادیر سطح بالاتر نمودند که این روش ... این مقاله در تاریخ ۱۳۹۵ /
۱۲ / ۲۹ ...

شرکت صنعتی الکترود آما

ابتکار تولید الکترود جوشکاری در ایران پس از مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده
توسط سه ... برای انواع الکترود، شرکت صنعتی آما پس از ساخت و تجهیز سه خط
تولیدی جدید ... برای انواع الکترودها صنعتی، شرکت آما به منظور پاسخگویی به
نیازهای صنایع ... به دلیل محدودیت فضای تولیدی در محل کارخانه قدیم، عملیات اجرایی
پروژه جدید در ...

معرفی رشته کاردانی فنی مکانیک – مشاوره تلفنی - تلیار

طراحی جوش/ متالوژی جوش 1 و 2/ جوش قوس با الکترود/ جوشکاری تحت پوشش گازهای
.... صنايع تسليحاتي و گروه های صنعتی کارخانه ساز به ساخت و توليد قطعات و ... با
توجه به كاربرد اين رشته در توليد واجراي پروژه هاي صنعتي و عمراني و همچنين نياز ...

وزارت صنعت، معدن و تجارت:: نتایج جستجو

... ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی · اثرات ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در
... طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی - فراخوان مناقصه عمومی یک ...

پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی

مجموعه صوتی چگونه ثروتمند شویم

جزوه و حل المسائل درس علوم اقتصاد 2 اقتصاد کلان - بر اساس کتاب مهدی تقوی - حسابداری و علوم اقتصادی پیام نور - pdf

علوم و فناوری نانو35 اسلاید

مجموعه صوتی چگونه ثروتمند شویم

A710FXXU2CQE3 7 R

دانلود پاورپوینت فارسی پایه پیش دانشگاهی انسانی درس نوزدهم حماسه چهارده ساله - 11 اسلاید

دانلود تحقیق بيهوشي و بي‎حسي در زايمان

پاورپوینت جامع درباره بررسی رابطه مسیحیت و حکومت

دانلود پاورپوینت فارسی پایه پیش دانشگاهی انسانی درس نوزدهم حماسه چهارده ساله - 11 اسلاید