دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان... - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعۀ ایث

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان... دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعۀ ایثارگران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 179
مقدمه
قرن بیست و یکم؛ عصر انفجار اطلاعات و توسعه جوامع بشری با محوریت ارتباطات است.عرصه ای که به کمک دانش ارتباطات مرزها بی رنگ شده اند و دورنمای چند دهه آینده بیانگر افزایش سرعت در انتشارات اطلاعات و کسب ارتباطات و گستردگی نفوذ این علم در جوامع می باشد و به گونه ای که منابع قدرت تغییر و علم ارتباطات قدرت برتر عرصه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی خواهد بود به نحویکه کشور قدرتمند در این عرصه ابر قدرت و انسان داناتر و مسلط به این علم توانمند و موفق ترین فرد جامعه خواهد بود. بر خلاف اختلاف نظرهای دانشمندان در گذشته اکنون تقریباً به اتفاق همه دانشمندان ارتباطات را عامل توسعه می دانند.شاخه ای از علم که منابع انسانی،روابط بین آنان و سمت و سو بخشیدن به سرمایه های انسانی به عنوان عامل اصلی توسعه جوامع را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و استفاده ،بسط و تقویت جنبه های مختلف این علم با استفاده از وسایل ارتباطی می تواند زیر ساخت های انگیزه لازم برای جهش و توسعه جوامع را مهیا و فراهم شود.اما از این رهگذر توجه به ارتباط انسانی به عنوان عنصر اصلی و کلیدی شکل دهی به فرهنگ جوامع نیز از دیگر موارد است. هر چند علم ارتباطات در کشور ما از نظر تکنیکی و فنی در جایگاه بالایی قرار ندارد اما با توجه به فرهنگ و پیشینه ارزشمند این مرز و بوم و توجه جدی امروزی و سرعت بسط و ارزشیابی علم ارتباطات در کشورمان بی شک در آینده بسیار نزدیک نقش کار بردی و سرنوشت سازی در عرصه های مختلف کشورمان ایفا نمود.لذا در این راستا افزایش توانمندیها و مهارتهای ارتباطی شاه کلید نقش آفرینی موثر و موفق در جامعه ایرانی در آینده نزدیک خواهد بود. به نظر می رسد در جامعه در حال گذار و در حال توسعه ایران اسلامی توجه جدی و اجرای مناسب و مدیریت راهبردی توسط رهبران فکری و تصمیم گیران کلان کشور با محوریت توسعه ارتباطات در کلیه ابعاد موجبات تسریع در پیمودن پله های ترقی و پیشرفت ایران اسلامی را فراهم می آورد. اما در این میان ساختار فرهنگ در یک جامعه و رشد و تعالی آن نیاز به تعامل و تضارب در درون آن فرهنگ و همچنین تعامل و تضارب میان خرده فرهنگ ها دارد آنچه این تعامل را فراهم می کند و توفیق و یا عدم توفیق آن را رقم می زند ،ارتباطات انسانی است. ارتباطات انسانی مهمترین ،اساسی ترین و بنیادی ترین حوزه مطالعات ارتباطی است و ارتباط فردی،فرهنگ،ارتباطات اجتماعی،ارتباطات سازمانی و...... را شکل میدهد.لذا در این تحقیق سعی شده است به بهره گیری از علم ارتباطات انسانی گریزی به جایگاه این عنصر کلیدی در سازمان بنیاد شهید و ایثارگران ما بین کارکنان این نهاد و جامعه مخاطبان آن بزنیم.امید است که یافته های این تحقیق راه گشا بوده و مقبول حق و سرکردگان کوی حق افتد.(ان شاء الله).
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
بیان مسأله 2
ضرورت مسأله 4
اهداف تحقیق 5
روش تحقیق 6
سؤالات تحقیق 6
متغیرهای مستقل 6
متغیرهای وابسته 6
فرضیه ها 7
ابزار اندازه گیری 7
جامعه و نمونه پژوهش 7
تعاریف 8
وضعیت آماری کارکنان بنیاد شهید امور ایثارگران 10
وضعیت آماری جامعۀ ایثارگران 10
منابع مربوط به فصل اول 11
فصل دوم : پیشینۀ تحقیق
چارچوب نظری ( کلی ) 13

فهرست مطالب
عنوان
تعریف ارتباط 14
فراگرد ارتباط نظام گراست 15
پیام 16
معنی 17
ارتباط انسانی 18
پنجرۀ جوهری 21
نقشها در ارتباطات انسانی 24
ارتباط مؤثر 26
ارتباط موثر در ارتباطات عمومی 27
اثربخشی در ارتباطات میان فردی 28
درک 30
اقناع در ارتباطات انسانی 31
سلطه پذیری در روابط انسانی 32
رفتارهای پرخاشگرانه در روابط انسانی 34
رفتارهای ابراز وجودی 35
تعارض 36
جستجوی بهترین راه حل از طریق مشارکت 38
ارتباط انسانی و مدیریت ماکیاولی 38
بهره گیری از ارتباطات انسانی در ارتباطات سازمانی 39

فهرست مطالب
عنوان
چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان 40
کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارتباطات انسانی 41
ارتباطات انسانی و جامعۀ ایثارگران 42
مدیریت منابع انسانی 44
استراتژی توسعۀ سازمانی و رابطۀ آن با منابع انسانی 45
روابط انسانی و تأثیر آن بر فرهنگ سازمانی 46
چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی 48
اثرات توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایۀ اجتماعی 49
ارتباطات انسانی و روابط عمومی ها 51
توسعۀ انسان بر پهنۀ ارتباطات انسانی 52
فراگرد ارتباط میان کنشی است 55
ارتباط می تواند ارادی یا غیرارادی باشد 56
فراگرد ارتباط می تواند تعاملی یا مراوده ای باشد 58
کانالهای ارتباط انسانی 59
ارتباط کلامی 61
ارتباط غیرکلامی 62
نظام ارتباطی حرکات بدن 64
چهره و نگاه 65
چهره و رخسار 66
ارتباط آوایی 68
فهرست مطالب
عنوان
ارتباط بویایی 69
ارتباط فاصله ای 70
ارتباط غیرکلامی و وضع ظاهری 71
انواع اعتبار 74
دو مهارت عمده برای رسیدن به تفاهم با دیگران 77
ارتباط انسانی به عنوان رفتاری آموختنی 82
بازخورد 83
تأثیر انگیزش و پاداش در ارتباطات انسانی 85
نیاز به همبستگی 85
نیاز به موفقیت 86
جزم گرایی 86
منابع مربوط به فصل دوم 87

فصل سوم : روش کار
مقدمه 90
روش تحقیق 91
تحقیق پیمایشی 91
جامعۀ آماری 92
نمونه و روش نمونه گیری 93
حجم نمونه 93
فهرست مطالب
عنوان
ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات 98
اعتباریابی پرسشنامه ها 98
روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 99
آزمون خی دو 100
منابع مربوط به فصل سوم 101
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه 103
بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی 104
بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی 149
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری 174
پیشنهادات 177
ضمائم
چکیده انگلیسی


دانلود


پایان نامه


کارشناسی ارشد


رشته ارتباطات اجتماعی


بررسی


تطبیقی


وضعیت


ارتباطات


انسانی


کارمندان


بنیاد


شهید


و


امور


ایثارگران


و


ج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌ راهسازی میدان امام خمینی و ...

پایان نامه،تحقیق،مقاله،دانلود پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق،دانلود رايگان ... های
کارشناسی ارشد خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم ...
بررسي حاضر با هدف کلي پيش بيني، تبيين و مديريت پيامدهاي اجتماعي اجراي ...
مهمترين پيامدهاي اجرايي پروژه بر وضعيت اقتصادي و درآمدکسبه اين منطقه چه خواهد
بود؟

زنستان | شماره 21 | گروه آمار » نگاهی به پایان نامه زنان در دانشگاه تهران

بررسي وضع اجتماعي زنان كه به جز خانه داري بكار ديگري اشتغال دارند / شكيبا، شهين
... بررسي رابطه توسعه انساني و اشتغال زنان در استانهاي كشور طي سالهاي 1365 و ...
خانواده، زن، اشتغال پژوهشي در مورد مسائل و مشكلات زنان كارمند سازمان برنامه .... علوم
اجتماعي، گروه ارتباطات اجتماعي، رشته ارتباطات اجتماعي، كارشناسي ارشد / 1384 66
.

عنوان پایان نامه های رشته مدیریت آموزشی - دانشیار

2 جولای 2017 ... در این صفحه می توانید موضوعات پایان نامه های انجام شده در مقطع ارشد و دکتری رشته
مدیریت آموزشی را ببینید. ... ارزيابي عملکرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه
علوم پزشکي ... بررسي رابطه بين امنيت شغلي با تعهد سازماني کارمندان دانشگاههاي
... از ديدگاه‌ مديران‌ و معلمان‌; ‌بررسي‌ عوامل‌ مهم‌ در ايجاد ارتباطات‌ سازماني‌ از ...

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماده 18- کارمندان بخشهای غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانونف
تمام ... ‌آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ...
تبصره 2- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص ...
خود در تعامل با دستگاه‌های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا
و ...

بررسی رابطة صلاحیت‌های حرفه‌ای با توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره ...

یافته‌ها نشان داد: 1) وضعیت صلاحیت‌های حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان
بالاتر ... پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و ...
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد. ...
"بررسی رابطه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با توانمندی روان‌شناختی دبیران
...

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد. برای دسترسی به پایان نامه
های دانشجویی به سایت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی | ترجمه ...

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی,موضوع پایان نامه مدیریت نیروی انسانی ...
بررسي تأثير ارتباطات اثربخش بر عملكرد سازماني در واحدهاي ستادي شركت ...
بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ... بررسي وضعيت
واحدهاي ستادي شركت ملي گاز در شهر تهران به عنوان سازمان يادگيرنده به منظور ارائه مدل
مطلوب

رشته های تحصیلی در کانادا-امین پرداز پارس

11 فوریه 2016 ... دانشجویانی که دوره کارشناسی ارشد را در کانادا در رشته هوانوردی و علوم هوایی ... درسی
در علوم اجتماعی و علوم انسانی برای مدرک علوم انسانی و علوم سخت یا .... بر توسعه
بین‌المللی، سیاست تطبیقی، ارتباطات بین فرهنگی، و جهانی سازی می‌شود. ..... از
قبیل دوره کارآموزی و پروژه های پژوهشی از قبیل پایان نامه را ملزم می دارد.

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری - وزارت بهداشت

22 نوامبر 2011 ... ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، ... ماده 9 -
امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی ... بدنی و
ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی. .... از نظر
نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت ...

آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد

13 مه 2009 ... بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون ... آئین
نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع ...
مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی .... و
در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی – پرینت لیزری,صحافی ...

9 آگوست 2016 ... موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و ارتباطات فرهنگی ... بررسی
وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک ... بررسی رابطه
میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی ... بررسی کیفی
تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت ...

ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ داﻧﺸﮕﺎه - ماهنامه مدیریت رسانه

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در
اﯾﺮان ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ... ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل. 88.

پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشی و تحصیلات ... - سرفصل رشته ها

كارشناسي ارشد. مديريت‌آموزشي، دانشگاه تهران. دكتري. مديريت آموزش عالي، دانشگاه
آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات. عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد. تعيين عوامل سازماني
...

دانلود کتاب های الکترونیک مقاله جزوه منبع علمی و پژوهشی مدیریت ...

لیست کتاب های الکترونیک رشته مدیریت (تمامی گرایش ها) مقاله جزوه منابع علمی
تحقیقاتی ... SA134- مقاله مدیریت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری
کارکنان ... SA73- بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت
مديران-اداره آموزش و پرورش ..... دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت
دولتی

پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشی و تحصیلات ... - سرفصل رشته ها

كارشناسي ارشد. مديريت‌آموزشي، دانشگاه تهران. دكتري. مديريت آموزش عالي، دانشگاه
آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات. عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد. تعيين عوامل سازماني
...

چاپ - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1356, تربیت بدنی, دانشکده ورزش; کارشناسی ارشد, 1368, تربیت
بدنی ... راهنمایی پایان نامه ... دانشگاه تهران، 1394/05/27; بررسی اثر بخشی
ارتباطات داخلی بر اشتیاق کاری در ... ورزشی ایران در رشته والیبال، محمد رحیمی،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/10/22 .... "مطالعه تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در
ایران و انگلستان.

دانشکاه آزاد اسلامی واحد آستارا - معاون آموزشي و پژوهشی

چكيده پايان نامه پيوست شود ... كارشناسي. اصلي و تخصصي. قصايد خاقاني - سبك
شناسي -غزلیات شمس و . ... عضو کمیته تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی منطقه 3
دانشگاه آزاد اسلامی جهت ... عضو شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد آستارا ... ارشد
. و احد اردبیل. استاد راهنما. تابستان 86. بررسی تطبیقی صور خیال در 60 غزل از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی ...

13 سپتامبر 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت
ارتباطات انسانی کارمندان... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه ...

معرفی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

5 روز پیش ... معرفی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. معمولا يكي از
مشكلات ... بررسي وضعيت خشونت نسبت به زنان : دانشگاه تهران تبيين نقش و ...
بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در تشكل هاي اقتصادي اجتماعي: گيلان .... بررسي
عوامل موثر بر چگونگي گذران اوقات فراغت كارمندان:علامه .... ارتباطات جمعي

کارشناسی ارشد » پروژه 20 دات آی آر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقاله پروپوزال پروژه. ... دسته بندی: اخلاق و معارف,
ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) ... رابطه هوش هيجانی و سبکهای مقابله با استرس
و تأثير جنسيت بر روي آن در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روانشناسی است . ....
بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران.

طاهر پریزادی - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

"بررسی توسعه درون شهری با تاکید بر مسکن" مورد مطالعه: شهر سنندج ... استاد راهنما
پایان نامه های کارشناسی ارشد شهرسازی و تدریس طرح در شهرسازی1،روشهای برنامه ...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ... چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ... بررسی
ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای ...
ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان .... بررسی
اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان ... تطبیق دستور زبان فارسی و
اورامی.

دکتر رضا سعودی - موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی: رضا سعودی متولد: 1351 وضعیت تاهل: متاهل
وضعیت ... تخصصی رشته حقوق بین الملل عمومی کارشناسی ارشد رشته حقوق
خصوصی سال دریافت مدرک:شهریور1391 معدل: 18.86 موضوع پایان نامه: مطالعه
تطبیقی جبران ... تسلط وافی به اصول تشریفات، ارتباطات و فن بیان مدیریت
برگزاری نمایشگاه، ...

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی روزنامه ‌نگاران استان هرمزگان

6 آوريل 2016 ... پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان / شامره 11 / بهار و تابستان 95. 68 ... همچنیـن بیـن احسـاس
امنیـت شـغلي روزنامه نـگاران بـر حسـب وضعیـت ... کارشناس ارشد علوم ارتباطات
اجتماعی. .... جســارت مي تــوان امنیــت شــغلي درون ســازماني و بــرون ســازماني
کارمنــدان را .... رشــته های علــوم انســانی )60/3 درصــد( تحصیــل می کردنــد.

پروپوزال و پایان نامه - انجام پایان نامه مدیریت

بانک موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی - مدیریت رفتار
سازمانی ... -مدلسازی افزايش موفقيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و
ارتباطات ... -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
..... بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی
مطالعه موردی.

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم اجتماعي- جامعه شناسي - ایران پژوهان

بررسی رابطه اشتغال زنان و عزت نفس آنها بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت
جوانان ... با عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی تاثیرپذیری وضعيت اقتصادي،
اجتماعي و ... عوامل اقتصادي-فرهنگی بررسی ارتباط اولويت هاي ارزشي با برخي عوامل
اجتماعی ... اجتماعی دانشجویان بررسی خصوصیات جامعه شناختی بزهکاران مطالعه
تطبیقی و ...

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی روزنامه ‌نگاران استان هرمزگان

6 آوريل 2016 ... پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان / شامره 11 / بهار و تابستان 95. 68 ... همچنیـن بیـن احسـاس
امنیـت شـغلي روزنامه نـگاران بـر حسـب وضعیـت ... کارشناس ارشد علوم ارتباطات
اجتماعی. .... جســارت مي تــوان امنیــت شــغلي درون ســازماني و بــرون ســازماني
کارمنــدان را .... رشــته های علــوم انســانی )60/3 درصــد( تحصیــل می کردنــد.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی
پیرصالحی ... 9, 9, بررسی تاثیر انگیزنده ها وپاداش ها بر جذب و نگهداری منابع
انسانی نیروی مقاومت .... 68, 68, بررسی وضعیت نقدینگی و سیاستهای مدیریت
سرمایه در گردش در .... 144, 144, ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان کار و امور اجتماعی
استان AHP تهران با ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی عالم
مثال از دیدگاه عرفا و خیال منفصل ارتباط انسان با آن از طریق حواس پنج گانه
135برگ.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی ...

ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان... داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ...

سوابق علمی و تخصصی (C.V) دكتر هادی خانیكی/ زمستان 1394 | وب ...

عوامل اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، ...
کشور در گروه علوم انسانی (سال ۱۳۷۵); گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی،
بررسی ... «وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران»، گزارش وضعیت
اجتماعی زنان در ..... فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳،
تابستان ۱۳۹۳ ...

دانشکاه آزاد اسلامی واحد آستارا - معاون آموزشي و پژوهشی

چكيده پايان نامه پيوست شود ... كارشناسي. اصلي و تخصصي. قصايد خاقاني - سبك
شناسي -غزلیات شمس و . ... عضو کمیته تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی منطقه 3
دانشگاه آزاد اسلامی جهت ... عضو شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد آستارا ... ارشد
. و احد اردبیل. استاد راهنما. تابستان 86. بررسی تطبیقی صور خیال در 60 غزل از ...

چاپ - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1356, تربیت بدنی, دانشکده ورزش; کارشناسی ارشد, 1368, تربیت
بدنی ... راهنمایی پایان نامه ... دانشگاه تهران، 1394/05/27; بررسی اثر بخشی
ارتباطات داخلی بر اشتیاق کاری در ... ورزشی ایران در رشته والیبال، محمد رحیمی،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/10/22 .... "مطالعه تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در
ایران و انگلستان.

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری - وزارت بهداشت

22 نوامبر 2011 ... ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، ... ماده 9 -
امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی ... بدنی و
ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی. .... از نظر
نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت ...

پایان نامه های دانلودی رشته علوم اجتماعی-جامعه شناسی-علوم ارتباطات ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات : سایتهای وخبرگزاریهای غیر دولتی
... دانلود پایان نامه ارشد رشته ارتباطات : مقایسه تطبیقی میزان اعتماد مخاطبین
نسبت به 2 ... گرایش انسان شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : بررسی
انسان ... پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی وضعیت سواد رسانه¬ای کارکنان ادارات
روابط ...

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی روزنامه ‌نگاران استان هرمزگان

6 آوريل 2016 ... پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان / شامره 11 / بهار و تابستان 95. 68 ... همچنیـن بیـن احسـاس
امنیـت شـغلي روزنامه نـگاران بـر حسـب وضعیـت ... کارشناس ارشد علوم ارتباطات
اجتماعی. .... جســارت مي تــوان امنیــت شــغلي درون ســازماني و بــرون ســازماني
کارمنــدان را .... رشــته های علــوم انســانی )60/3 درصــد( تحصیــل می کردنــد.

چاپ - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1356, تربیت بدنی, دانشکده ورزش; کارشناسی ارشد, 1368, تربیت
بدنی ... راهنمایی پایان نامه ... دانشگاه تهران، 1394/05/27; بررسی اثر بخشی
ارتباطات داخلی بر اشتیاق کاری در ... ورزشی ایران در رشته والیبال، محمد رحیمی،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/10/22 .... "مطالعه تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در
ایران و انگلستان.

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

لیست کتاب های الکترونیک رشته روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی مقاله جزوه
منابع علمی تحقیقاتی ... SA4- مقاله بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان
سرپرست خانوار .... OL29-دانلود مقاله کارشناسی ارشد: برسی ارتباط سبب شناختی
بین ایذاء در ..... OL517 -پايان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با میزان
اضطراب در ...

کارشناسی ارشد حقوق عمومی - مسیر ایرانی

معرفی رشته حقوق کارشناسی ارشد حقوق عمومی، سرفصل دروس ، دانشگاه های پذیرنده و
مشاغل و ... متون حقوق عمومي به زبان خارجي. حقوق کار. حقوق مالي. سمينار. پايان نامه ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی عالم
مثال از دیدگاه عرفا و خیال منفصل ارتباط انسان با آن از طریق حواس پنج گانه
135برگ.

عناوین پایان نامه های مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما - وب سایت سیاوش ...

18 مارس 2016 ... فهرست عناوین پایان نامه های رشته مدیریت رسانه در دانشگاه صداوسیما. ... رادیویی
داخلی (صدا) از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم ارتباطات .... 84, رضا نظافتی,
بررسی وضعیت جذب نیروی انسانی برنامه‌ساز در حوزه معاونت صدا ... 92, زهره زکی زاده,
بررسی تطبیقی رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در ایران با ...

پروفایل شخصی - محمد مهدی مظفری - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

٢, کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی, ١٣٦٢, ١٣٦٥, دانشگاه تربیت مدرس, --- ... ١,
بررسی وضعیت موجود ساختار سازمانی حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور و ...
ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانی, ١٣٨٤ .... رج
, عنوان پایان نامه, نام دانشگاه, تاریخ دفاع, نام دانشجو / مقطع, فایل چکیده و فهرست,
پیوند مرتبط.

بررسی رابطة صلاحیت‌های حرفه‌ای با توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره ...

یافته‌ها نشان داد: 1) وضعیت صلاحیت‌های حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان
بالاتر ... پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و ...
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد. ...
"بررسی رابطه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با توانمندی روان‌شناختی دبیران
...

پروپوزال و پایان نامه - انجام پایان نامه مدیریت

بانک موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی - مدیریت رفتار
سازمانی ... -مدلسازی افزايش موفقيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و
ارتباطات ... -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
..... بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی
مطالعه موردی.

ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ داﻧﺸﮕﺎه - ماهنامه مدیریت رسانه

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در
اﯾﺮان ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ... ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل. 88.

ژپوهشی کارانهم - معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

22. 8. بررسی پروپوزال پایان. نامه. های دانشجویی و سایر موارد مربوط به دانشجویان. 13
... الگوی مدیریت منابع انسانی تلفیقی بر اساس نظریه اقتصادی، فناوری و دانش. آذر.
1742 ... وضعیت نظام ارزی ایران در شرایط کنونی. آذر .... کارگروه مددکاری، متشکل از
رشته مددکاری و گرایش خدمات اجتماعی. ... کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی .4.

بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران ...

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای)
مدیران ... 2کارشناس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی .....
افزون بر آن، هوش و بهویژه بُعد اجتماعی آن، منبعی از شناخت ارتباطات است که به فرد
کمک میکند ..... پایاننامه منتشرنشده کارشناسیارشد. دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم
انسانی.

عناوین پایان نامه های مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما - وب سایت سیاوش ...

18 مارس 2016 ... فهرست عناوین پایان نامه های رشته مدیریت رسانه در دانشگاه صداوسیما. ... رادیویی
داخلی (صدا) از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم ارتباطات .... 84, رضا نظافتی,
بررسی وضعیت جذب نیروی انسانی برنامه‌ساز در حوزه معاونت صدا ... 92, زهره زکی زاده,
بررسی تطبیقی رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در ایران با ...

بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران ...

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای)
مدیران ... 2کارشناس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی .....
افزون بر آن، هوش و بهویژه بُعد اجتماعی آن، منبعی از شناخت ارتباطات است که به فرد
کمک میکند ..... پایاننامه منتشرنشده کارشناسیارشد. دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم
انسانی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

بررسی رابطه ارتباطات سازمانی و سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شرکت ملی گاز
ایران ... پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی ... دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران
مرکزی ورودی ... این وسایل ارتباطی بر مبنای نیازهای فردی و وضعیت خانوادگی صورت
می‌گیرد.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی - دانلود پایان نامه های ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی ... بيانگرآن است كه
سلامت رواني و روابط اجتماعی كاركنان مورد مطالعه داراي وضعيت نسبتاً مطلوبي مي‌باشد
. ..... شكل 2-2- رابطه بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني 39 .... بیان این تعریف از
سرمایه اجتماعی که”اساس سرمایه اجتماعی بر ارتباطات اجتماعی بوده و همانند هر سرمایه ...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ... چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ... بررسی
ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای ...
ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان .... بررسی
اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان ... تطبیق دستور زبان فارسی و
اورامی.

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته - جلد دوم

دانلود پاورپوینت کاویتاسیون

گزارش کارآموزی پالايشگاه نفت كرمانشاه

کارآموزی گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه كاشي ستاره

جزوه آموزشی علت یابی حریق

پاورپوینت در مورد بررسی اهداف علم ارگونومی

529 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع سيستمهاي خنك كننده هوایی و مایعی در موتورها - 16 صفحه فایل ورد

پاورپوینت با موضوع روش کنترل پیچ ومهره

برنامه متلب محاسبه ی ضرایب ماتریس جرم و سختی برای محاسبه ی ماتریس میرایی به روش رایلی

کارت ویزیت نقاشی ساختمان