دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان... - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعۀ ایث

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان... دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعۀ ایثارگران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 179
مقدمه
قرن بیست و یکم؛ عصر انفجار اطلاعات و توسعه جوامع بشری با محوریت ارتباطات است.عرصه ای که به کمک دانش ارتباطات مرزها بی رنگ شده اند و دورنمای چند دهه آینده بیانگر افزایش سرعت در انتشارات اطلاعات و کسب ارتباطات و گستردگی نفوذ این علم در جوامع می باشد و به گونه ای که منابع قدرت تغییر و علم ارتباطات قدرت برتر عرصه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی خواهد بود به نحویکه کشور قدرتمند در این عرصه ابر قدرت و انسان داناتر و مسلط به این علم توانمند و موفق ترین فرد جامعه خواهد بود. بر خلاف اختلاف نظرهای دانشمندان در گذشته اکنون تقریباً به اتفاق همه دانشمندان ارتباطات را عامل توسعه می دانند.شاخه ای از علم که منابع انسانی،روابط بین آنان و سمت و سو بخشیدن به سرمایه های انسانی به عنوان عامل اصلی توسعه جوامع را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و استفاده ،بسط و تقویت جنبه های مختلف این علم با استفاده از وسایل ارتباطی می تواند زیر ساخت های انگیزه لازم برای جهش و توسعه جوامع را مهیا و فراهم شود.اما از این رهگذر توجه به ارتباط انسانی به عنوان عنصر اصلی و کلیدی شکل دهی به فرهنگ جوامع نیز از دیگر موارد است. هر چند علم ارتباطات در کشور ما از نظر تکنیکی و فنی در جایگاه بالایی قرار ندارد اما با توجه به فرهنگ و پیشینه ارزشمند این مرز و بوم و توجه جدی امروزی و سرعت بسط و ارزشیابی علم ارتباطات در کشورمان بی شک در آینده بسیار نزدیک نقش کار بردی و سرنوشت سازی در عرصه های مختلف کشورمان ایفا نمود.لذا در این راستا افزایش توانمندیها و مهارتهای ارتباطی شاه کلید نقش آفرینی موثر و موفق در جامعه ایرانی در آینده نزدیک خواهد بود. به نظر می رسد در جامعه در حال گذار و در حال توسعه ایران اسلامی توجه جدی و اجرای مناسب و مدیریت راهبردی توسط رهبران فکری و تصمیم گیران کلان کشور با محوریت توسعه ارتباطات در کلیه ابعاد موجبات تسریع در پیمودن پله های ترقی و پیشرفت ایران اسلامی را فراهم می آورد. اما در این میان ساختار فرهنگ در یک جامعه و رشد و تعالی آن نیاز به تعامل و تضارب در درون آن فرهنگ و همچنین تعامل و تضارب میان خرده فرهنگ ها دارد آنچه این تعامل را فراهم می کند و توفیق و یا عدم توفیق آن را رقم می زند ،ارتباطات انسانی است. ارتباطات انسانی مهمترین ،اساسی ترین و بنیادی ترین حوزه مطالعات ارتباطی است و ارتباط فردی،فرهنگ،ارتباطات اجتماعی،ارتباطات سازمانی و...... را شکل میدهد.لذا در این تحقیق سعی شده است به بهره گیری از علم ارتباطات انسانی گریزی به جایگاه این عنصر کلیدی در سازمان بنیاد شهید و ایثارگران ما بین کارکنان این نهاد و جامعه مخاطبان آن بزنیم.امید است که یافته های این تحقیق راه گشا بوده و مقبول حق و سرکردگان کوی حق افتد.(ان شاء الله).
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
بیان مسأله 2
ضرورت مسأله 4
اهداف تحقیق 5
روش تحقیق 6
سؤالات تحقیق 6
متغیرهای مستقل 6
متغیرهای وابسته 6
فرضیه ها 7
ابزار اندازه گیری 7
جامعه و نمونه پژوهش 7
تعاریف 8
وضعیت آماری کارکنان بنیاد شهید امور ایثارگران 10
وضعیت آماری جامعۀ ایثارگران 10
منابع مربوط به فصل اول 11
فصل دوم : پیشینۀ تحقیق
چارچوب نظری ( کلی ) 13

فهرست مطالب
عنوان
تعریف ارتباط 14
فراگرد ارتباط نظام گراست 15
پیام 16
معنی 17
ارتباط انسانی 18
پنجرۀ جوهری 21
نقشها در ارتباطات انسانی 24
ارتباط مؤثر 26
ارتباط موثر در ارتباطات عمومی 27
اثربخشی در ارتباطات میان فردی 28
درک 30
اقناع در ارتباطات انسانی 31
سلطه پذیری در روابط انسانی 32
رفتارهای پرخاشگرانه در روابط انسانی 34
رفتارهای ابراز وجودی 35
تعارض 36
جستجوی بهترین راه حل از طریق مشارکت 38
ارتباط انسانی و مدیریت ماکیاولی 38
بهره گیری از ارتباطات انسانی در ارتباطات سازمانی 39

فهرست مطالب
عنوان
چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان 40
کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارتباطات انسانی 41
ارتباطات انسانی و جامعۀ ایثارگران 42
مدیریت منابع انسانی 44
استراتژی توسعۀ سازمانی و رابطۀ آن با منابع انسانی 45
روابط انسانی و تأثیر آن بر فرهنگ سازمانی 46
چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی 48
اثرات توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایۀ اجتماعی 49
ارتباطات انسانی و روابط عمومی ها 51
توسعۀ انسان بر پهنۀ ارتباطات انسانی 52
فراگرد ارتباط میان کنشی است 55
ارتباط می تواند ارادی یا غیرارادی باشد 56
فراگرد ارتباط می تواند تعاملی یا مراوده ای باشد 58
کانالهای ارتباط انسانی 59
ارتباط کلامی 61
ارتباط غیرکلامی 62
نظام ارتباطی حرکات بدن 64
چهره و نگاه 65
چهره و رخسار 66
ارتباط آوایی 68
فهرست مطالب
عنوان
ارتباط بویایی 69
ارتباط فاصله ای 70
ارتباط غیرکلامی و وضع ظاهری 71
انواع اعتبار 74
دو مهارت عمده برای رسیدن به تفاهم با دیگران 77
ارتباط انسانی به عنوان رفتاری آموختنی 82
بازخورد 83
تأثیر انگیزش و پاداش در ارتباطات انسانی 85
نیاز به همبستگی 85
نیاز به موفقیت 86
جزم گرایی 86
منابع مربوط به فصل دوم 87

فصل سوم : روش کار
مقدمه 90
روش تحقیق 91
تحقیق پیمایشی 91
جامعۀ آماری 92
نمونه و روش نمونه گیری 93
حجم نمونه 93
فهرست مطالب
عنوان
ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات 98
اعتباریابی پرسشنامه ها 98
روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 99
آزمون خی دو 100
منابع مربوط به فصل سوم 101
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه 103
بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی 104
بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی 149
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری 174
پیشنهادات 177
ضمائم
چکیده انگلیسی


دانلود


پایان نامه


کارشناسی ارشد


رشته ارتباطات اجتماعی


بررسی


تطبیقی


وضعیت


ارتباطات


انسانی


کارمندان


بنیاد


شهید


و


امور


ایثارگران


و


ج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

بررسی رابطه ارتباطات سازمانی و سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شرکت ملی گاز
ایران ... پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی ... دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران
مرکزی ورودی ... این وسایل ارتباطی بر مبنای نیازهای فردی و وضعیت خانوادگی صورت
می‌گیرد.

دکتر اصغر زمانی - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - مطالعات ...

کارشناسی، رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۹. ... مبانی نظری
اقتصاد و مدیریت در آموزش عالی (کارشناسی ارشد) ... عضو کمیته داوری کنگره بین
المللی علوم اسلامی ،علوم انسانی ، ۱۳۹۵. ... بررسی سواد ICT (فناوری اطلاعات و
ارتباطات) در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید ... استاد راهنمایی و مشاور پایان
نامه ...

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌ راهسازی میدان امام خمینی و ...

پایان نامه،تحقیق،مقاله،دانلود پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق،دانلود رايگان ... های
کارشناسی ارشد خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم ...
بررسي حاضر با هدف کلي پيش بيني، تبيين و مديريت پيامدهاي اجتماعي اجراي ...
مهمترين پيامدهاي اجرايي پروژه بر وضعيت اقتصادي و درآمدکسبه اين منطقه چه خواهد
بود؟

عناوین پایان نامه های مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما - وب سایت سیاوش ...

18 مارس 2016 ... فهرست عناوین پایان نامه های رشته مدیریت رسانه در دانشگاه صداوسیما. ... رادیویی
داخلی (صدا) از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم ارتباطات .... 84, رضا نظافتی,
بررسی وضعیت جذب نیروی انسانی برنامه‌ساز در حوزه معاونت صدا ... 92, زهره زکی زاده,
بررسی تطبیقی رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در ایران با ...

Labour and Social Security Institute - موسسه کار و تامین اجتماعی

بررسی تطبیقی حقوق کار در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، چین و امارات ... کد
پایان نامه :22 -8507, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی, 4/19/2006 .....
ارزیابی مقایسه ای نگرش های کارآفرینانه درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته
مدیریت ..... "بررسی میزان تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی
مستقل ...

جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید ...

فاصله نسلی چنانچه مورد غفلت قرار بگیرد به شکل گیری مسئله اجتماعی می انجامد
که شکاف ... در ادامه به بررسی نسل، گونه شناسی نسلی، تکنولوژی اطلاعات و
ارتباطات ( ICT ) و .... 1- نسل همچون دوره خویشاوندی: نسبت خویشاوندی را انسان شناسان
بیشتر استفاده ..... اخگر، آذر، ارتباطات بین نسلی در ایران، پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته ...

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌ راهسازی میدان امام خمینی و ...

پایان نامه،تحقیق،مقاله،دانلود پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق،دانلود رايگان ... های
کارشناسی ارشد خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم ...
بررسي حاضر با هدف کلي پيش بيني، تبيين و مديريت پيامدهاي اجتماعي اجراي ...
مهمترين پيامدهاي اجرايي پروژه بر وضعيت اقتصادي و درآمدکسبه اين منطقه چه خواهد
بود؟

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - خرید پایان نامه ارشد

1 مه 2016 ... موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و ارتباطات فرهنگی ... بررسی
وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک ... بررسی رابطه
میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی ... بررسی کیفی
تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت ...

دانلود کتاب های الکترونیک مقاله جزوه منبع علمی و پژوهشی مدیریت ...

لیست کتاب های الکترونیک رشته مدیریت (تمامی گرایش ها) مقاله جزوه منابع علمی
تحقیقاتی ... SA134- مقاله مدیریت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری
کارکنان ... SA73- بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت
مديران-اداره آموزش و پرورش ..... دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت
دولتی

پایان نامه های آماده مدیریت - سامانه نوین مسداک

پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
.... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه ی تطبیقی سرمایه ی اجتماعی در
بانک های ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی : ارزیابی رضایت
مندی ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی بر
...

عناوین پایان نامه های مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما - وب سایت سیاوش ...

18 مارس 2016 ... فهرست عناوین پایان نامه های رشته مدیریت رسانه در دانشگاه صداوسیما. ... رادیویی
داخلی (صدا) از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم ارتباطات .... 84, رضا نظافتی,
بررسی وضعیت جذب نیروی انسانی برنامه‌ساز در حوزه معاونت صدا ... 92, زهره زکی زاده,
بررسی تطبیقی رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در ایران با ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر عباس ابوالقاسمی

در سال 1363 بلافاصله در رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته و در
سال ... در اواسط سال 1382 ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به عهده گرفتم. ...
تاکنون182 پایان نامه( 172 پایان نامه کارشناسی ارشد و 10 رساله دکتری) را هدایت و ....
بررسی ارتباط حل مساله اجتماعی و مولفه های آن با الگوهای شخصیتی خود شیفته و ضد
...

پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد - دانشگاه امام صادق علیه السلام

3, 5, پايان نامه ارشد, 172-12-51, پايان نامه فقه ومباني حقوق اسلامي, 370825 ... الهيات
، معارف اسلامي و ارشاد- فقه و مباني حقوق اسلامي, كارشناسي ارشد پيوسته, 3891, 14
... 331-12-51, پايان نامه گرايش فلسفه وكلام, 1552, جايگاه عقل در سعادت اجتماعي از
.... واقتصاد, 1495, بررسي تطبيقي سياست هاي تجاري در عرصه بين الملل از منظر ...

آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد

13 مه 2009 ... بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون ... آئین
نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع ...
مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی .... و
در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

شکل گیری جنبش های اجتماعی و اینترنت – دانلود ریسرچ ارشد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایاننامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ... برای
دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA) گرایش : پژوهش در ارتباطات عنوان : بررسی جایگاه
... عنوان: بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک
... های هموارسازجانشین پروریتطبیقی اثر کیفیت حاکمیتعملکرد بنگاههای کوچک و
...

پایان نامه های دانلودی رشته علوم اجتماعی-جامعه شناسی-علوم ارتباطات ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات : سایتهای وخبرگزاریهای غیر دولتی
... پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی -بررسي انسان شناختي استراتژي هاي قدرت
زنان ... پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی وضعیت سواد رسانه¬ای کارکنان ادارات روابط
عمومی .... دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تطبيقي ارزشهاي دموكراتيك بين نسلي در
شهر ...

پروپوزال و پایان نامه - انجام پایان نامه مدیریت

بانک موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی - مدیریت رفتار
سازمانی ... -مدلسازی افزايش موفقيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و
ارتباطات ... -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
..... بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی
مطالعه موردی.

پایان نامه های دانلودی رشته علوم اجتماعی-جامعه شناسی-علوم ارتباطات ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات : سایتهای وخبرگزاریهای غیر دولتی
... پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی -بررسي انسان شناختي استراتژي هاي قدرت
زنان ... پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی وضعیت سواد رسانه¬ای کارکنان ادارات روابط
عمومی .... دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تطبيقي ارزشهاي دموكراتيك بين نسلي در
شهر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی ...

:Web version ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت. ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ 2. ﺿﺮورت ﻣﺴﺄﻟﻪ 4.

سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

7, بررسی اثر بخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروههای آموزشی با دانشجویان ازدیدگاه
... هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز, علوم تربیتی, مشاور, کارشناسی ارشد, بهزاد
قاسمی ... 12, عنوان پیشنهادی پایان نامه (موضوع طرح پژوهشی): شناسایی عوامل مؤثر بر
..... 92, بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و ...

کارشناسی ارشد حقوق عمومی - مسیر ایرانی

معرفی رشته حقوق کارشناسی ارشد حقوق عمومی، سرفصل دروس ، دانشگاه های پذیرنده و
مشاغل و ... متون حقوق عمومي به زبان خارجي. حقوق کار. حقوق مالي. سمينار. پايان نامه ...

عناوین پایان نامه های مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما - وب سایت سیاوش ...

18 مارس 2016 ... فهرست عناوین پایان نامه های رشته مدیریت رسانه در دانشگاه صداوسیما. ... رادیویی
داخلی (صدا) از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم ارتباطات .... 84, رضا نظافتی,
بررسی وضعیت جذب نیروی انسانی برنامه‌ساز در حوزه معاونت صدا ... 92, زهره زکی زاده,
بررسی تطبیقی رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در ایران با ...

لیست پروپوزالهای بررسی شده در پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی ...

توضیحات, نیمسال اخذ پایان نامه, استاد مشاور, استاد راهنما, عنوان پایان نامه, رشته, نام و
نام ... رابطه بین دانش واژگانی ، خود کارآمدی و ارائه شفاهی دانشجویان متوسط
کارشناسی ارشد .... دکتر سجاد شکوهیار, ارتباط میان فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع
انسانی (مطالعه .... بررسی نقش استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل(وایبر) بر
ارتباطات میان ...

پایان نامه های دانلودی رشته علوم اجتماعی-جامعه شناسی-علوم ارتباطات ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات : سایتهای وخبرگزاریهای غیر دولتی
... پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی -بررسي انسان شناختي استراتژي هاي قدرت
زنان ... پایان نامه علوم ارتباطات: بررسی وضعیت سواد رسانه¬ای کارکنان ادارات روابط
عمومی .... دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تطبيقي ارزشهاي دموكراتيك بين نسلي در
شهر ...

رزومه - سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات ...

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ... راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﻣﺸﺎوره در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮاي ... رﺿﺎ
ﻣﻨﯿﻌﯽ ، رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ، ... اﯾﺮان،رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،. 1389 .... اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان .... ﻫﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم.

گروه علم اطلاعات و دانش شناسي/ - دانشگاه قم

کارشناسي ارشد: علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تهران ... پروژه ملي تحليل
موضوعي پايان نامه هاي کتابداري و اطلاع رساني از شروع تا...، (انجمن ... طرح سازماندهي
مرکز اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي". .... عوامل انساني موثر در توسعه
کتابخانه ديجيتالي. ... بررسي وضعيت آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي
مورد مطالعه: ...

بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت کارکنان سازمان های ...

دانلود پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( گرایش ...
هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت ... و با
عنایت به اینکه به توصیف وضع موجود می پردازد یک تحقیق توصیفی است. ... 2-14-
3- صورت تطبیقی اسکمپر یا سؤالات ایده برانگیز:. 45 ... 2-16-4-موانع اجتماعی:. 54
.

آرشيو مقالات تاييد شده فصلنامه كتاب - کتابخانه ملی

ارتباطات علمی از دیروز تا فردا: بررسی نمونه های مختلف دسترسی به نتایج
تحقیقات .... بررسی وضعیت چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته
های فنی و ... ماخذ پایان نامه های دکترای ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات
علامه طباطبایی ... بررسی مقایسه ای نیروی انسانی و مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم
پزشکی و ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني, بررسي تطبيقي حق زارعانه . ... دکتر عباس نرگسيان,
بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها ... هاي اجتماعي آنلاين, مديريت
بازرگاني, کارشناسي ارشد, علي ارزومندي, ۱۵۰۲۹۳۴۲۴ ..... دکتر محمدعلي شاه حسيني,
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با ...

آرمانگرایانه - پایان نامه های رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه های رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ... 5- مقایسه تطبیقی
معیارهای خبری رسانه های منتسب به جناح های سیاسی در ایران: بررسی تطبیقی اخبار
شبکه ... ارتباطات اجتماعی و توسعه پایدار "بررسی نحوه نگرش روزنامه نگاران و
کارشناسان در رابطه با .... بررسی وضعیت بهره مندی شهروندان شهر نقده از وسایل
ارتباط جمعی.

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم اجتماعي- جامعه شناسي - ایران پژوهان

بررسی رابطه اشتغال زنان و عزت نفس آنها بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت
جوانان ... با عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی تاثیرپذیری وضعيت اقتصادي،
اجتماعي و ... عوامل اقتصادي-فرهنگی بررسی ارتباط اولويت هاي ارزشي با برخي عوامل
اجتماعی ... اجتماعی دانشجویان بررسی خصوصیات جامعه شناختی بزهکاران مطالعه
تطبیقی و ...

طاهر پریزادی - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

"بررسی توسعه درون شهری با تاکید بر مسکن" مورد مطالعه: شهر سنندج ... استاد راهنما
پایان نامه های کارشناسی ارشد شهرسازی و تدریس طرح در شهرسازی1،روشهای برنامه ...

دانلود کتاب های الکترونیک مقاله جزوه منبع علمی و پژوهشی مدیریت ...

لیست کتاب های الکترونیک رشته مدیریت (تمامی گرایش ها) مقاله جزوه منابع علمی
تحقیقاتی ... SA134- مقاله مدیریت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری
کارکنان ... SA73- بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت
مديران-اداره آموزش و پرورش ..... دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت
دولتی

ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ داﻧﺸﮕﺎه - ماهنامه مدیریت رسانه

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در
اﯾﺮان ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ... ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل. 88.

چهره های ماندگار - انجمن روابط عمومی ایران | صفحه اصلی - Public ...

موارد تدریس وی" تکنیک های خاص تحقیق"، "جامعه شناسی ارتباطات اجتماعی"، "جامعه ...
"حالت" همواره در محافل و مجامعی که حضور می یافت خود را یک کارمند روابط عمومی معرفی
می ... پایان نامه او در این مقطع"بنیادهای فلسفی و ساختار سازمانی دانشگا ه های جدید در
... مهدی محسنیان راد مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته تحقیق در ارتباط جمعی را از ...

پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشی و تحصیلات ... - سرفصل رشته ها

كارشناسي ارشد. مديريت‌آموزشي، دانشگاه تهران. دكتري. مديريت آموزش عالي، دانشگاه
آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات. عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد. تعيين عوامل سازماني
...

سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

7, بررسی اثر بخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروههای آموزشی با دانشجویان ازدیدگاه
... هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز, علوم تربیتی, مشاور, کارشناسی ارشد, بهزاد
قاسمی ... 12, عنوان پیشنهادی پایان نامه (موضوع طرح پژوهشی): شناسایی عوامل مؤثر بر
..... 92, بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و ...

پروپوزال و پایان نامه - انجام پایان نامه مدیریت

بانک موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی - مدیریت رفتار
سازمانی ... -مدلسازی افزايش موفقيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و
ارتباطات ... -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
..... بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی
مطالعه موردی.

پایان نامه بررسی رشد اجتماعی و هویت نوجوان |23768| متاوا

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ...
حضور این رسانه و به طور کلی رایانه شخصی، ارتباطات خانوادگی را دستخوش تغییر
... با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی
نظری ... توضیحات: پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان
ارتش و ...

سوابق علمی و تخصصی (C.V) دكتر هادی خانیكی/ زمستان 1394 | وب ...

عوامل اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، ...
کشور در گروه علوم انسانی (سال ۱۳۷۵); گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی،
بررسی ... «وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران»، گزارش وضعیت
اجتماعی زنان در ..... فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳،
تابستان ۱۳۹۳ ...

کارشناسی ارشد حقوق عمومی - مسیر ایرانی

معرفی رشته حقوق کارشناسی ارشد حقوق عمومی، سرفصل دروس ، دانشگاه های پذیرنده و
مشاغل و ... متون حقوق عمومي به زبان خارجي. حقوق کار. حقوق مالي. سمينار. پايان نامه ...

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری - وزارت بهداشت

22 نوامبر 2011 ... ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، ... ماده 9 -
امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی ... بدنی و
ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی. .... از نظر
نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت ...

سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

7, بررسی اثر بخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروههای آموزشی با دانشجویان ازدیدگاه
... هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز, علوم تربیتی, مشاور, کارشناسی ارشد, بهزاد
قاسمی ... 12, عنوان پیشنهادی پایان نامه (موضوع طرح پژوهشی): شناسایی عوامل مؤثر بر
..... 92, بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

بررسی رابطه ارتباطات سازمانی و سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شرکت ملی گاز
ایران ... پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی ... دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران
مرکزی ورودی ... این وسایل ارتباطی بر مبنای نیازهای فردی و وضعیت خانوادگی صورت
می‌گیرد.

پایان نامه بررسی رشد اجتماعی و هویت نوجوان |23768| متاوا

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ...
حضور این رسانه و به طور کلی رایانه شخصی، ارتباطات خانوادگی را دستخوش تغییر
... با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی
نظری ... توضیحات: پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان
ارتش و ...

پروپوزال و پایان نامه - انجام پایان نامه مدیریت

بانک موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی - مدیریت رفتار
سازمانی ... -مدلسازی افزايش موفقيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و
ارتباطات ... -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
..... بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی
مطالعه موردی.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

2, بررسي تطبيقي و شناسايي طرح و نقش، و فرم سنگ قبرهاي 13 روستاي عشايري در
... 9, بررسي عملکرد روابط عمومي الکترونيک در شرکت ارتباطات زير ساخت از نگاه
... بر روي انسان¬ها, ندا کاردان فرد حقيقي, دانشکده هنر, ارتباط تصويرى, 1394-11-14
.... از نظر دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي و مطالعات رسانه ...

رشته های تحصیلی در کانادا-امین پرداز پارس

11 فوریه 2016 ... دانشجویانی که دوره کارشناسی ارشد را در کانادا در رشته هوانوردی و علوم هوایی ... درسی
در علوم اجتماعی و علوم انسانی برای مدرک علوم انسانی و علوم سخت یا .... بر توسعه
بین‌المللی، سیاست تطبیقی، ارتباطات بین فرهنگی، و جهانی سازی می‌شود. ..... از
قبیل دوره کارآموزی و پروژه های پژوهشی از قبیل پایان نامه را ملزم می دارد.

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد, :: ... کنترل تولید سیستمهای اقتصادی و اجتماعی. د. .... مدل
اندازه گیری ارزش فناوری ارتباطات و اطلاعات. د. جعفری. پژمان علمیرزایی. 83.
بررسی تطبیقی استراتژی تکنولوژی دفاعی در دنیا و بهره گیری از آن برای تدوین
تکنولوژی ... توسعه مدل و ارایه یک الگوریتم جدید برای تخصیص کاربرد نیروی
انسانی. د.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی ...

13 سپتامبر 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت
ارتباطات انسانی کارمندان... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه ...

دکتر اصغر زمانی - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - مطالعات ...

کارشناسی، رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۹. ... مبانی نظری
اقتصاد و مدیریت در آموزش عالی (کارشناسی ارشد) ... عضو کمیته داوری کنگره بین
المللی علوم اسلامی ،علوم انسانی ، ۱۳۹۵. ... بررسی سواد ICT (فناوری اطلاعات و
ارتباطات) در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید ... استاد راهنمایی و مشاور پایان
نامه ...

چاپ - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1356, تربیت بدنی, دانشکده ورزش; کارشناسی ارشد, 1368, تربیت
بدنی ... راهنمایی پایان نامه ... دانشگاه تهران، 1394/05/27; بررسی اثر بخشی
ارتباطات داخلی بر اشتیاق کاری در ... ورزشی ایران در رشته والیبال، محمد رحیمی،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/10/22 .... "مطالعه تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در
ایران و انگلستان.

مسعودی، امیدعلی - اندیشمندان ارتباطات - بلاگفا

کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1377 ... دوره آموزشی
روزنامه‌نگاری توسعه انسانی مرکز آموزش رسانه‌ها تهران 1374 ... بررسی میزان
رضایتمندی شغلی زنان روزنامه‌نگار ایران- 1377 پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ....
بررسی تطبیقی مکتب ساختار گرایی فرانسوی و کتب مطالعات فرهنگی انگلیسی:
در مکتب ...

مسعودی، امیدعلی - اندیشمندان ارتباطات - بلاگفا

کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1377 ... دوره آموزشی
روزنامه‌نگاری توسعه انسانی مرکز آموزش رسانه‌ها تهران 1374 ... بررسی میزان
رضایتمندی شغلی زنان روزنامه‌نگار ایران- 1377 پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ....
بررسی تطبیقی مکتب ساختار گرایی فرانسوی و کتب مطالعات فرهنگی انگلیسی:
در مکتب ...

آرشيو مقالات تاييد شده فصلنامه كتاب - کتابخانه ملی

ارتباطات علمی از دیروز تا فردا: بررسی نمونه های مختلف دسترسی به نتایج
تحقیقات .... بررسی وضعیت چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته
های فنی و ... ماخذ پایان نامه های دکترای ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات
علامه طباطبایی ... بررسی مقایسه ای نیروی انسانی و مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم
پزشکی و ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني, بررسي تطبيقي حق زارعانه . ... دکتر عباس نرگسيان,
بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها ... هاي اجتماعي آنلاين, مديريت
بازرگاني, کارشناسي ارشد, علي ارزومندي, ۱۵۰۲۹۳۴۲۴ ..... دکتر محمدعلي شاه حسيني,
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با ...

علوم ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاری

علوم ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاری - دانشگاه آزاد میبد یزد - تهران مرکز. ... 'سعيد
صادقي مقدم' دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد رشته روزنامه نگاري دانشگاه آزاد اسلامي
در پايان نامه ... جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدم با عنوان "بررسی تطبیقی
ساختار و ... گردد اما به جای ادامه تحصیل در رشته مهندسی شیمی به علوم انسانی روی
می‌آورد.

لیست پروپوزالهای بررسی شده در پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی ...

توضیحات, نیمسال اخذ پایان نامه, استاد مشاور, استاد راهنما, عنوان پایان نامه, رشته, نام و
نام ... رابطه بین دانش واژگانی ، خود کارآمدی و ارائه شفاهی دانشجویان متوسط
کارشناسی ارشد .... دکتر سجاد شکوهیار, ارتباط میان فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع
انسانی (مطالعه .... بررسی نقش استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل(وایبر) بر
ارتباطات میان ...

شکل گیری جنبش های اجتماعی و اینترنت – دانلود ریسرچ ارشد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایاننامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ... برای
دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA) گرایش : پژوهش در ارتباطات عنوان : بررسی جایگاه
... عنوان: بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک
... های هموارسازجانشین پروریتطبیقی اثر کیفیت حاکمیتعملکرد بنگاههای کوچک و
...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ... چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ... بررسی
ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای ...
ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان .... بررسی
اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان ... تطبیق دستور زبان فارسی و
اورامی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

بررسی رابطه ارتباطات سازمانی و سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شرکت ملی گاز
ایران ... پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی ... دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران
مرکزی ورودی ... این وسایل ارتباطی بر مبنای نیازهای فردی و وضعیت خانوادگی صورت
می‌گیرد.

کارشناسی ارشد حقوق عمومی - مسیر ایرانی

معرفی رشته حقوق کارشناسی ارشد حقوق عمومی، سرفصل دروس ، دانشگاه های پذیرنده و
مشاغل و ... متون حقوق عمومي به زبان خارجي. حقوق کار. حقوق مالي. سمينار. پايان نامه ...

سوابق علمی و تخصصی (C.V) دكتر هادی خانیكی/ زمستان 1394 | وب ...

عوامل اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، ...
کشور در گروه علوم انسانی (سال ۱۳۷۵); گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی،
بررسی ... «وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران»، گزارش وضعیت
اجتماعی زنان در ..... فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳،
تابستان ۱۳۹۳ ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی عالم
مثال از دیدگاه عرفا و خیال منفصل ارتباط انسان با آن از طریق حواس پنج گانه
135برگ.

آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد

13 مه 2009 ... بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون ... آئین
نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع ...
مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی .... و
در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد, :: ... کنترل تولید سیستمهای اقتصادی و اجتماعی. د. .... مدل
اندازه گیری ارزش فناوری ارتباطات و اطلاعات. د. جعفری. پژمان علمیرزایی. 83.
بررسی تطبیقی استراتژی تکنولوژی دفاعی در دنیا و بهره گیری از آن برای تدوین
تکنولوژی ... توسعه مدل و ارایه یک الگوریتم جدید برای تخصیص کاربرد نیروی
انسانی. د.

دکتر رضا سعودی - موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی: رضا سعودی متولد: 1351 وضعیت تاهل: متاهل
وضعیت ... تخصصی رشته حقوق بین الملل عمومی کارشناسی ارشد رشته حقوق
خصوصی سال دریافت مدرک:شهریور1391 معدل: 18.86 موضوع پایان نامه: مطالعه
تطبیقی جبران ... تسلط وافی به اصول تشریفات، ارتباطات و فن بیان مدیریت
برگزاری نمایشگاه، ...

آرشيو مقالات تاييد شده فصلنامه كتاب - کتابخانه ملی

ارتباطات علمی از دیروز تا فردا: بررسی نمونه های مختلف دسترسی به نتایج
تحقیقات .... بررسی وضعیت چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته
های فنی و ... ماخذ پایان نامه های دکترای ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات
علامه طباطبایی ... بررسی مقایسه ای نیروی انسانی و مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم
پزشکی و ...

سوابق علمی و تخصصی (C.V) دكتر هادی خانیكی/ زمستان 1394 | وب ...

عوامل اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، ...
کشور در گروه علوم انسانی (سال ۱۳۷۵); گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی،
بررسی ... «وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران»، گزارش وضعیت
اجتماعی زنان در ..... فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳،
تابستان ۱۳۹۳ ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع) مدیریت کیفیت EFQM ...

13 جولای 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع) - مدیریت کیفیت EFQM پایان ... عنوان:
بهبود تطبیقی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ... نامه آماده
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بررسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در ... درجه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان تأثیر ارتباطات سازمانی بر ...

مسعودی، امیدعلی - اندیشمندان ارتباطات - بلاگفا

کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1377 ... دوره آموزشی
روزنامه‌نگاری توسعه انسانی مرکز آموزش رسانه‌ها تهران 1374 ... بررسی میزان
رضایتمندی شغلی زنان روزنامه‌نگار ایران- 1377 پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ....
بررسی تطبیقی مکتب ساختار گرایی فرانسوی و کتب مطالعات فرهنگی انگلیسی:
در مکتب ...

بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران ...

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای)
مدیران ... 2کارشناس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی .....
افزون بر آن، هوش و بهویژه بُعد اجتماعی آن، منبعی از شناخت ارتباطات است که به فرد
کمک میکند ..... پایاننامه منتشرنشده کارشناسیارشد. دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم
انسانی.

تحقیق درباره دستگاه شارژر و مراکز تلفن

کارآموزی معماری 21 ص

دانلود پروژه حسابداری دولتی-58 صفحه

دانلود مقاله سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 58

تقویم اکسل سال 97

شبیه سازی مثال های درس آنتن

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بناب (واقع در استان آذربایجان شرقی)

پروپوزال رشته علوم اجتماعی با عنوان بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر طلاق عاطفی

پاورپوینت حواس پنجگانه برای دانش آموزان ابتدائی

تحقیق و بررسی در مورد زندگي شورايي 27 ص