دانلود فایل


دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics) - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (spacer fabrics)

دانلود فایل دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics) دانشكده تحصيلات تكميلي
پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد
مهندسي نساجي
گرايش تكنولوژي نساجي


عنوان پروژه :
تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي
فضادار (spacer fabrics)

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است


فهرست مطالب
چكيده.................................................................................................................................................. 1
مقدمه................................................................................................................................................... 3
فصل اول - روشهاي توليد پارچه هاي سه بعدي....................................................................... 5
-1-1 منسوجات فني ........................................................................................................................ 6
-2 منسوجات سه بعدي.............................................................................................................. 7 -1
-2-1 روشهاي توليد منسوجات سه بعدي............................................................................. 9 -1
-2-1-1 توليد پارچه سه بعدي با بافندگي تاري پودي...................................................... 9 -1
-2-2-1 توليد پارچه سه بعدي با بافندگي حلقوي.............................................................. 11 -1
-3-2-1-1 توليد پارچه سه بعدي با روش قيطان بافي ........................................................... 14
-4-2-1 ساير روشها.................................................................................................................... 15 -1
فصل دوم - كاربردها و ويژگي هاي پارچه هاي فضادار............................................................ 16
-2-1 پارچه هاي فضادار.................................................................................................................. 17
-2 روشهاي توليد پارچه هاي فضادار ...................................................................................... 19 -2
-2-1 پارچه هاي فضادار تاري پودي....................................................................................... 19 -2
-2 پارچه هاي فضادار حلقوي............................................................................................ 21 -2 -2
-2-1 پارچه هاي فضادار حلقوي پودي ............................................................................ 21 -2 -2
-2-2 پارچه هاي فضادار حلقوي تاري ............................................................................. 26 -2 -2
-3 ويژگي هاي پارچه هاي فضادار........................................................................................... 30 -2
-3-1 مقايسه ويژگي پارچه هاي فضادار حلقوي تاري و حلقوي پودي و تخت باف..... 32 -2
-2-4 كاربرد پارچه هاي فضادار ................................................................................................... 34
-2-4-1 كاربرد پارچه هاي فضادار در بخش صنعت اتومبيل و كاربردهاي عمومي............ 37
-2 ويژگي فشردگي در پارچه هاي فضادار........................................................................ 42 -2-4
-2-1 بررسي ويژگي فشردگي در منسوجات.................................................................... 48 -2-4
6
-2-2 تئوري فشردگي منسوجات........................................................................................ 49 -2-4
فصل سوم - تجربيات....................................................................................................................... 53
-3-1 تجربيات................................................................................................................................... 54
-3-2 مشخصات پارچه هاي فضادارتوليد شده وماشينهاي راشل.......................................... 56
-3-3 اندازه گيري تغييرات كشش در شانه هاي راهنما .......................................................... 60
-3-4 آزمايش نفوذپذيري هوا ........................................................................................................ 61
-3-5 آزمايشات ابتدايي ضخامت و فشردگي(نمودار ضخامت_ فشار).................................. 63
-3-5-1 ارزيابي وبررسي آزمايشات ابتدايي ضخامت _ فشار ................................................. 67
-3-5-2 آزمايشات تعيين ضخامت( بدون فشار) و چگالي سطحي و حجمي نمونه ها..... 70
-3-5-3 آزمايش ضخامت وفشردگي............................................................................................ 71
-6 آزمايش سايش پارچه ها ...................................................................................................... 75 -3
فصل چهارم - تجزيه و تحليلهاي آماري...................................................................................... 78
-4-1 بررسي نتايج نفوذ پذيري هوا.............................................................................................. 79
-4-2 بررسي رابطه ميزان تغذيه شانه هاي راهنما با وزن و حجم پارچه هاي فضادار...... 82
-4-3 بررسي آماري نتايج............................................................................................................... 86
-4 محاسبات آزمايش ضخامت و فشردگي............................................................................. 91 -4
-4-1 نتايج آزمايشات ضخامت _فشار.................................................................................... 92 -4
-4-2 گزارش پارامترهاي فشردگي............................................................................................ 96 -4
-4-3 بررسي و ارزيابي نتايچ آزمايشات ضخامت _فشار و پارامترهاي فشردگي........... 97 -4
-5 نتايج و ارزيابي آزمايش سايش پارچه................................................................................ 103 -4
فصل پنجم - نتايج و پيشنهادات................................................................................................... 105
-5-1 نتايج آزمايش نفوذپذيري هوا.............................................................................................. 106
-5-2 نتايج آزمايش ضخامت،چگالي سطحي وحجمي............................................................. 106
-5-3 نتايج آزمايش فشردگي و پارامترهاي فشردگي............................................................... 107
-4 نتايج آزمايش سايش............................................................................................................. 109 -5
-5 نتيجه نهايي و كلي پروژه..................................................................................................... 109 -5
7
-6 پيشنهادات............................................................................................................................... 110 -5
پيوست................................................................................................................................................. 111
مراجع................................................................................................................................................... 141
8

چكيده:
در سالهاي گذشته منسوجات فني شاهد رشد و پيشرفت زيادي بوده اند اين منسوجات بواسطه خاصيت
ويژه شان در سطوح كاربردي مختلف و خاص مورد استفاده قرار مي گيرند.توليد منسوجات فني شامل
روشهاي گوناگوني است و ساختارهاي ابعادي متفاوتي نيز مي توانند داشته باشند كه ساختارهاي سه
بعدي يكي از زير مجموعه هاي اين منسوجات مي باشد. ساختارهاي سه بعدي توسط سيستمهاي
مختلف بافندگي اعم از تاري _ پودي ، حلقوي(پودي، تاري ، تخت) ، قيطان بافي توليد مي گردند و
روشهاي رايج براي توليد اين منسوجات تطبيق و بهبود يافته اند.
در اين پروژه ، به بررسي يكي از انواع منسوجات سه بعدي يعني پارچه هاي فضادار پرداخته شده است
پارچه هاي فضادار شامل دو لايه بيروني و يك لايه اتصال هستند كه اين دولايه بيروني را بهم متصل
مي كند. ساختار اين پارچه ها منجر به ايجاد شكاف يا فاصله در پارچه مي گردد. بواسطه ساختار ويژه
پارچه هاي فضادار ، خاصيت متفاوتي نيز از خود نشان داده بطوريكه اين خاصيت در منسوجات رايج و
متداول مشاهده نمي شود. بخاطر ساختار سه بعدي ، امكان استفاده از مواد گوناگون و همچنين انعطاف
پذيري آنها سبب شده كه ايده آل جهت كاربردهاي اساسي بوده و بعنوان ساختارهايي چند كاره
استفاده گردند. توصيف پارچه هاي فضادار شامل همه نوع از آنها نبوده و اكثريت تعاريف فقط شامل
پارچه هاي فضادار حلقوي تاري است زيراكه سيستم بافندگي حلقوي تاري روشي رايج و مشهور و
همينطور تكنولوژي كاربردي جهت توليد پارچه هاي فضادار مي باشد بنابر اين توليد اين نوع منسوجات
روي ماشينهاي راشل با دو شانه سوزن صورت مي گيرد.
هر چند توليد پارچه هاي فضادارروشي كاملاً جديد نبوده و از 15 سال پيش تحقيقات و توسعه آنان
انجام شده است ولي در چند سال اخير اين پارچه ها بعنوان محصولي جديد در ميان منسوجات مطرح
گشته اند ابداع و توسعه تجاري پارچه هاي فضادار در سال 1868 ميلادي توسط ماتئو تانسند در شهر
لستر انگلستان براي تشكها و لايه هاي بافندگي حلقوي انجام گرفته است.
در پروژه حاضر، از تحقيقات مكيت [ 2] در ارتباط با كاربرد پارچه هاي فضادار در استحكام بتون ،
[ بررسي هاي بروئر [ 3] و آناند [ 1] درباره پارچه هاي فضادار و نيز تحقيقات پاس [ 10 ] ، تيلور و پولت [ 8
در ارتباط با فشردگي پارچه هاي مختلف استفاده شده است.
15
نکته: فایلی که دریافت می کنید جدیدترین و کامل ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات :158


دانلود


پایان نامه


تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت


میزان کشیدگی نخ


در خواص


پارچه های فضادار


(spacer fabrics)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل پژوهش رشته نساجی تأثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان ...

14 ژانويه 2017 ... دانلود فایل پژوهش رشته نساجی تأثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در
خواص پارچه های فضادار (Spacer Fabrics) دانلود پروژه سمینار ارشد ...

دانلود مقاله میدان گالوا - فایل اول

12 آگوست 2016 ... Previousدانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص
پارچه هاي فضادار (spacer fabrics) Nextهای ایرانسل ...

فایل پاورپوینت آماده جهت ارائه سمینار با موضوع "آموزش مهارت های زندگی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان
کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار spacer fabrics · کارآفرینی چاپ و توليد عكس
رنگي ...

لیست روش تحقیق,,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,پروژه,دانلود,رایگان

پايان نامه,مقاله,سمينار,پروپوزال - لیست روش تحقیق,,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,
پروژه,دانلود ... تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی · تأثیر نمره
نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer Fabrics) ·
تأثیر سرعت ، درجه حرارت و میزان کشش ماشین تکسچرایزینگ روی خواص نخ نایلون ۶
...

8 - داکس ایران - بزرگترین مرجع دانلود مقالات و فایل های نوشتاری

پایان نامه خواص فيزيكي الياف توليد شده از يك رشته ساز با سطح مقطع مختلف ...
پایان نامه چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و بررسی ویژگیهاي ...

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته نساجی/تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و ...

21 نوامبر 2015 ... دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي
فضادار (spacer fabrics). فوریه 25, 2016 ...

میزان بایگانی - صفحه 8 از 20 - 7y7

18 آوريل 2016 ... دانلود روش تحقیق تاثير پرسش هاي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي را بر ميزان
افزايش .... دانلود پایان نامه در مورد بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی
نوجوانان از منظر نهج ...... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نمره نخ
مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار spacer fabrics.

دانلود فایل پژوهش رشته نساجی تأثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان ...

22 سپتامبر 2016 ... دانلود فایل پژوهش رشته نساجی تأثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در
خواص پارچه های فضادار (Spacer Fabrics) - فایل خونه -

پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تاثیر پارامترهای مختلف دوخت بر ...

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی نساجی-تکنولوژی طراحی و ...
پارچه های تاری پودی می توان به نوع بخیه و تراکم پارچه و نمره سوزن و نمره نخ و… ... به
همین دلیل در اغلب مراکز تولید این میزان کیس در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود فایل » آرشیو تحقیق و پایان نامه دیتاسنترها و پرازش بر روی داده ...

دانلود پایان نامه آماده قالب word با عنوان رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی
کارکنان ... پرسش نامه ارائه مدل رفتاري اثر هوش هيجاني و رضایت شغلی و استرس
شغلی و .... های بیسیم ادهاک (تعداد صفحات ۱۵۸ )کاملا نایاب و با قیمت استثنایی ·
دانلود فایل ... نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer
Fabrics) ...

آموزش فارسی سازی زبان تمام گوشی های اندرویدی + فایل آموزش ...

27 سپتامبر 2016 ... یکی از مشکلات مهم برخی از گوشی های اندرویدی، عدم ... دانلود مقاله مطالعه موانع
بکارگیری TDABC در صنایع تولیدی اراک · شهرسازی، محیط زیست، توسعه ... پایان
نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در
خواص پارچه های فضادار spacer fabrics · شبیه سازی مدار چاپر به همراه ...

دانلود رام فایل فلش فارسی ET_Q8_V1.7H - doc4u.ir فایل های مورد نیاز ...

1 ا کتبر 2016 ... دانلود پایان نامه تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های
فضادار (spacer fabrics) · دانلود پایان ... برچسب‌ها: دانلود، فایل، ...

کوشا وب – برگه 3 – همکار سایت بزرگ دیدپا

دانلود پايان نامه تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه
هاي فاستوني · دی ۲۳, ۱۳۹۵ campiran ... دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و
ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics) · دی ۲۳, ۱۳۹۵ campiran
...

لیست روش تحقیق,,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,پروژه,دانلود,رایگان

پايان نامه,مقاله,سمينار,پروپوزال - لیست روش تحقیق,,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,
پروژه,دانلود ... تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی · تأثیر نمره
نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer Fabrics) ·
تأثیر سرعت ، درجه حرارت و میزان کشش ماشین تکسچرایزینگ روی خواص نخ نایلون ۶
...

نساجی, پایان نامه, گزارش کارآموزی, تحقیق,صرفه جویی در برق, راهکار,

27 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه دکتری نساجی با عنوان تجزیه و تحلیل نیرو های وارده بر ..... دانلود
پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار
..... و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار spacer fabrics.

میزان بایگانی - صفحه 8 از 20 - 7y7

18 آوريل 2016 ... دانلود روش تحقیق تاثير پرسش هاي مستمر و يا پرسشهاي تدريجي را بر ميزان
افزايش .... دانلود پایان نامه در مورد بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی
نوجوانان از منظر نهج ...... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نمره نخ
مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار spacer fabrics.

پایان نامه با موضوع تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در ...

2 ژانويه 2016 ... افزودن به لیست دانلود. دسته: پایان نامه, کارشناسی ارشد, مهندسی نساجی. برچسب:
Spacer Fabrics, پارچه های فضادار, پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی ... نساجی با
موضوع تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های ...

مرجع دانشجویان ايران » آرشیو

در زیر لیستی از آخرین پایان نامه ها و پروژه های جدید رو مشاهده می‌فرمایید که می‌توانید
.... از فلوئورو کربن; تأثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و
... نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer
Fabrics) ...... پاورپوینت آمار ، بررسی آماری در مورد سطح نمرات میانگین دانش آموزان در
رشته ...

دانلود پروژه پایان نامه رشته نساجی تأثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان ...

15 ا کتبر 2015 ... دانلود پروژه پایان نامه رشته نساجی تأثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ
در خواص پارچه های فضادار (Spacer Fabrics). بازدید : 106 views ...

دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص ...

18 ژانويه 2016 ... 5 ساعت پیش دسته‌بندی نشده دیدگاه‌ها برای دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ
مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics) ...

ارشد – برگه 21 – معرفی و دانلود کتاب

معرفی و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و
میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار spacer fabrics با موضوع فنی و ...

دانلود مقاله میدان گالوا - فایل اول

12 آگوست 2016 ... Previousدانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص
پارچه هاي فضادار (spacer fabrics) Nextهای ایرانسل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تاثیر پارامترهای مختلف دوخت بر ...

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی نساجی-تکنولوژی طراحی و ...
پارچه های تاری پودی می توان به نوع بخیه و تراکم پارچه و نمره سوزن و نمره نخ و… ... به
همین دلیل در اغلب مراکز تولید این میزان کیس در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد.

نمونه فاکتور پارچه فروشی | دانلود جدید

1 سپتامبر 2016 ... ... کالا و خدمات … … نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و
میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار spacer fabrics … ... صندوق توسط مدیر
در پایان روز و نمونه فاکتور خاص می باشد امکان نمایش سود هر …

دانلود فایل پژوهش رشته نساجی تأثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان ...

19 سپتامبر 2016 ... نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer Fabrics)دانلود فایل پژوهش رشته نساجی ...
پایان نامه تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص ...

دانلود رام فایل فلش فارسی ET_Q8_V1.7H - doc4u.ir فایل های مورد نیاز ...

1 ا کتبر 2016 ... دانلود پایان نامه تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های
فضادار (spacer fabrics) · دانلود پایان ... برچسب‌ها: دانلود، فایل، ...

دانلود فایل فلش هواوی huawei gra-cl10 بیلد نامبر c92b192 با لینک ...

28 سپتامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف
پلی ... دانلود فایل فلش هواوی huawei gra-cl10 بیلد نامبر c92b192 با لینک
مستقیم ... نساجی تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های
فضادار spacer fabrics · گزارش کارآموزی تاریخچه و انواع دیگ های بخار ...

نساجی, پایان نامه, گزارش کارآموزی, تحقیق,صرفه جویی در برق, راهکار,

27 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه دکتری نساجی با عنوان تجزیه و تحلیل نیرو های وارده بر ..... دانلود
پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار
..... و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار spacer fabrics.

پایان نامه با موضوع تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در ...

2 ژانويه 2016 ... افزودن به لیست دانلود. دسته: پایان نامه, کارشناسی ارشد, مهندسی نساجی. برچسب:
Spacer Fabrics, پارچه های فضادار, پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی ... نساجی با
موضوع تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های ...

دانلود رایگان – برگه 1666 – کتاب-مقاله-سورس کد-فلش - اولین

فایل دانلود پايان نامه تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه
هاي فضادار (spacer fabrics) با موضوع فنی و مهندسی برای دانلود مستقیم شما قرار ...

نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی -

29 ژانويه 2017 ... نمونه پایان نامه مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی 3. موضوع: تاثیر نمره نخ
مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer fabrics ).

لیست روش تحقیق,,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,پروژه,دانلود,رایگان

پايان نامه,مقاله,سمينار,پروپوزال - لیست روش تحقیق,,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,
پروژه,دانلود ... تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی · تأثیر نمره
نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer Fabrics) ·
تأثیر سرعت ، درجه حرارت و میزان کشش ماشین تکسچرایزینگ روی خواص نخ نایلون ۶
...

آموزش فارسی سازی زبان تمام گوشی های اندرویدی + فایل آموزش ...

27 سپتامبر 2016 ... یکی از مشکلات مهم برخی از گوشی های اندرویدی، عدم ... دانلود مقاله مطالعه موانع
بکارگیری TDABC در صنایع تولیدی اراک · شهرسازی، محیط زیست، توسعه ... پایان
نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در
خواص پارچه های فضادار spacer fabrics · شبیه سازی مدار چاپر به همراه ...

گزارش کارآموزی تاریخچه و انواع دیگ های بخار – فروشگاه کتاب وی آی پی

22 ژانويه 2017 ... دانلود گزارش کارآموزی رشته تاسیسات تاریخچه و انواع دیگ های بخار ۵۰. گزارش
کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی. این پروژه کارآموزی
بسیار ... شركت يزدباف · پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیر نمره نخ
مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار spacer fabrics → ...

وکتور شکوفه های ژاپنی(ساکورا) بخش چهارم

دانلودفایل پروژه پایان نامه پزشکی عوامل شیمیایی مورد استفاده در صنعت و بیماریها 29صفحه

پروژه آمار

اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

فایل لایه باز آگهی ترحیم و تسلیت (پدر 010)

طرح توجیهی توليد‌ و بسته‌بندي سبزيجات خشك (با ظرفيت بسته بندي 1200 تن انواع سبزي خشك شده در سال)

دانلود کار تحقیقی با موضوع : سند 85صفحه

دانلود تحقیق در مورد “ كاربرد نانومواد در صنعت برق ”

تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده

طرح جابربن حیان علوم ابتدایی دستگاه گوارش