دانلود رایگان


223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات – فایل ورد word - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی

دانلود رایگان 223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات – فایل ورد word چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.
مقدمه
چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و…. افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.
در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.
با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.
تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و… از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.
ضرورت تحقیق:
تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.
از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.
همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و… به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:
فرضیه های تحقیق:
اهداف تحقیق:
پیشینه تحقیق:
با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
روش تحقیق:
در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.تحقیق


مقاله


کارآموزی


پایان نامه


پروژه


سمینار


پروپوزالمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ديواره آتشين (Fire wall) چيست؟ (به همراه فایل ور د انگلیسی) – تکست ...

20 آگوست 2016 ... براى آشنايى بيشتر با نرم افزارهاى ديواره هاى آتشين، آشنايى با طرز كار آنها شايد
مفيدترين راه باشد. ... 223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق
مطبوعاتفایل ورد word ... مطلب بعدی دانلود کتاب لاتین با موضوع معرفی پروژه
های شاخص معماری منظر در جهان با عنوان 1000X Landscape Architecture ...

ديواره آتشين (Fire wall) چيست؟ (به همراه فایل ور د انگلیسی) – تکست ...

20 آگوست 2016 ... براى آشنايى بيشتر با نرم افزارهاى ديواره هاى آتشين، آشنايى با طرز كار آنها شايد
مفيدترين راه باشد. ... 223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق
مطبوعاتفایل ورد word ... مطلب بعدی دانلود کتاب لاتین با موضوع معرفی پروژه
های شاخص معماری منظر در جهان با عنوان 1000X Landscape Architecture ...

223\- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات ...

223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعاتفايل ورد word
چکیدهمطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی ...

ديواره آتشين (Fire wall) چيست؟ (به همراه فایل ور د انگلیسی) – تکست ...

20 آگوست 2016 ... براى آشنايى بيشتر با نرم افزارهاى ديواره هاى آتشين، آشنايى با طرز كار آنها شايد
مفيدترين راه باشد. ... 223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق
مطبوعاتفایل ورد word ... مطلب بعدی دانلود کتاب لاتین با موضوع معرفی پروژه
های شاخص معماری منظر در جهان با عنوان 1000X Landscape Architecture ...

هیستوپاتولوژیک : پروژه ها

هیستوپاتولوژیک : پروژه ها - ... دانلود پایان نامه آماده. چكيده. پيشينه و سابقه : ... 223-
پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعاتفایل ورد word.

223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات ...

223- برنامه آماده بند حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعاتفایل ورد word.
چکیده مطبوعات از نظر قدمت قدیمی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی ...

پایان نامه بایگانی - صفحه 195 از 753 - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ...

2 ژوئن 2016 ... پایان نامه آماده – مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خمکاری لوله جدار نازک ...... آماده
رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعاتفایل ورد word.

سورس اپلیکیشن سایت word press شما - طراحی تخصصی پروژه های ...

با استفاده از GCM با پلاگین های سفارشی و ارسال پیام های اطلاع رسانی و ... 223-
پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعاتفایل ورد word
تحقیق ...

دانلود آهنگ جدید مبین شادلو با نام رهام نکن | پست

دانلود آهنگ مبین شادلو به نام رهام نکن با بالاترین کیفیت ... تاریخچه بانک مسکن: ·
223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعاتفایل ورد word ...

( 1390 1394 ) ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟ - وزارت علوم ...

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾ. ﺮان. (. 1393. .
1389. ) ...... ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ. اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻬﺮه.

دانلود رایگان مقاله جرایم مطبوعاتی

17 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم مطبوعاتی . ... دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی
به زبان pdf, پروژه مقاله جرایم مطبوعاتی تحت فایل ورد . ... لینک پرداخت و دانلود *
پایین صفحه * فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه :۲۵ ....
دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره ارتکاب جرایم امنیتی از طریق .

223- پروژه آماده رشته حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات ...

223- برنامه آماده بند حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعاتفایل ورد word.
چکیده مطبوعات از نظر قدمت قدیمی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی ...

دانلود طرح توجیهی احداث مدرسه غیر انتفاعی

قسمت چهارم بخش 14آموزش صفر تا صد sql(قسمت آخر وپایان دوره آموزشی Sql)

گزارش کاراموزی مترو تبریز - ایستگاه 17 قطار شهری

دانلود تحقیق برنامه عملي شيعيان و ياوران حضرت در دوران غيبت

پایان نامه دانشجویی رشته کامپیوتر(شبکه های کامپیوتری)

دانلود پاورپوینت طرح توجيهي مديريت در مسائل طراحي کافي نت ها و وب و نرم افزار

دانلود پروژه پاورپوینت نورمن فاستر

معادله دیفرانسیلی لاپلاس به زبان فرترن برای صفحه ی مستطیلی

دانشگاه استراتژی جلد 2: پیشگیری و آمادگی در شطرنج Strategy University Vol 2

پروژه شبیه سازی حرکت پارچه در مایا