دانلود فایل


تحقیق خرده نظام اجتماعی - دانلود فایلدانلود فایل مقدمهاصطلاح مدیریت بیانگر فرآیند رهبری و هدایت همه سازمان یا بخشی از آن از طریق به کارگیری منابع سازمانی (انسان, سرمایه های مشهود و نا مشهود)

دانلود فایل تحقیق خرده نظام اجتماعی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29خرده


نظام


اجتماعیمقدمه


تحقیق خرده نظام اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايداري :: مقاله :: جامعه شناسي جنگ - پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

است كه جنگ از لحاظ جامعه شناختي يك پديده اجتماعي است. برخلاف نظريات ... مبناي
نظم و تشكل خرده نظام ها يا نهادها، ارزش هاي اجتماعي هستند. ارزش ها محوري هستند كه هر كدام
...

مقاله تحلیل جامعه شناختی مهاجرت نخبگان در ایران - سیویلیکا

سوال اساسی تحقیق این است که عوامل ساختاری موثر بر پدیده مهاجرت نخبگان کدامند؟
... مهاجرت نخبگان،خرده نظام سیاسی،خرده نظام فرهنگی،خرده نظام اجتماعی،دیالکتیک ...

مطالعات اجتماعی - خرده نظام ها

خرده نظام ها ی نظام اجتماعی کل. در میان خرده نظام های هر جامعه، خرده نظام فرهنگی در
بالاترین جایگاه قرار دارد، به این معنا كه سایر ......... در میان خرده نظام های هر جامعه، خرده
نظام ...

بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال ...

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد میزان مشارکت اجتماعی رسمی یعنی مشارکت داوطلبانه
در ... کنیا، علت اصلی بی‌تفاوتی به مسائل اجتماعی و سیاسی را در خرده گروه‌های قومی
... و ناتوانی، بیگانگی اجتماعی، نارضایتی از نظام اجتماعی، کاهش تعلق اجتماعی و ...

گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی چکیده در تحقیق حاضر
ابتدا با مقدمه ای در مورد نقش خرده نظام تامین اجتماعی در بین خرده نظام های اجتماعی و ...

تحقیق درباره اجزای نظام اقتصادی - پی سی دانلود

1 روز پیش ... کلمات کلیدی : ,اجزای,نظام,اقتصادیاجزای,نظام,اقتصادی,تحقیق درباره اجزای ... تعداد
صفحات: ۳ اجزای نظام اقتصادی گستردگی نظام اقتصادی خرده نظام ...

اصل مقاله (673 K) - توسعه محلی - دانشگاه تهران

ﺧﺮده. ﻓﺮﻫﻨﮓ. دﻫﻘﺎﻧﯽ. و. ﭘﺎﯾﮕﺎه. (. ﻗﺸﺮﺑﻨﺪي. ) اﻗﺘﺼﺎدي. . اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. (. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻮردي. : ﺑﺨﺶ. ﻻﺟﺎن. ﺷﺮﻗﯽ،
.... ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري، ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺮاﺗﻊ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺻﻮرت. ﺑﻨﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

1381 9 17 0 160 تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران(از مشروطه تا ...

رویکرد کیفی به تحقیقات اجتماعی محققی را ملزم به بررسی این مسئله می سازد که
.... بررسی ها نشان می دهند که جنگ در ابتدا خرده نظام زیستی را دچار آسیب نمود، به ...

ادامه مطلب - جامعه شناسی -

به عبارت دیگر انگیزه های فردی با ارزش های موجود نظام اجتماعی انطباق می یابد و به
همین ... از دیدگاه پارسونز کنش های اجتماعی تحت تأثیر چهار خرده نظام عمل می کنند : ....
وفاق و توافق و گفتگوی خردمندانه وبا تحقیق بکار ببریم و مردم نباید مسائل را
فقط ...

تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان - ناین پروجکت!

ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪﯾﺪه ی ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺮده ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ.
ی ﺑﻌﺪ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد در ﻓﺮزﻧﺪان ان ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﯾﺪه ...

تحقیق درباره خرده نظام اجتماعی – فایل یو

بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش
نیازمند نوعی مدیریت است. یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم ...

تحقیقات علمی - مفهوم نظام سياسي

تحقیقات علمی - مفهوم نظام سياسي - موضوعات تحقیقی و علمی. ... نظام سياسي ، خرده
نظام اجتماعي است . ب – معني نظام سياسي. معاني مختلفي از نظام سياسي ارائه شده ...

تحقیق درباره خرده نظام اجتماعی – فایل یو

بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش
نیازمند نوعی مدیریت است. یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم ...

مبانی نظری ارزش ها (منبع پروپوزال نویسی و ادبیات تحقیق) - ایران پروژه

این نظام های فرعی شامل نظام ارگانیکی، نظام شخصیتی، نظام اجتماعی و نظام ... بدین
ترتیب، سلسله مراتب میان خرده نظام های نظام کنش و ارزش های متناظر با آن ها را می
توان ...

تحقیق خرده نظام اجتماعی - مکس فایل

مطالعات اجتماعیخرده نظام ها ی نظام اجتماعی کلمطالعات اجتماعیخرده نظام ها ی نظام در
میان خرده نظام های هر جامعه، خرده نظام تحقیق مطالعات اجتماعیخرده نظام هاخرده نظام ها ...

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان تعهد اجتماعی (دانشجویان دانشگاه ...

روش کار ما در این تحقیق پیمایش است و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه می‌باشد
از ... به عقیده پارسونز قدرت[5]، نقش پول را در خرده نظام شکل حکومت ایفا می‌کند.

تحقیق خرده نظام اجتماعی - مکس فایل

مطالعات اجتماعیخرده نظام ها ی نظام اجتماعی کلمطالعات اجتماعیخرده نظام ها ی نظام در
میان خرده نظام های هر جامعه، خرده نظام تحقیق مطالعات اجتماعیخرده نظام هاخرده نظام ها ...

206 K - دانشگاه مازندران

ي ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ، اﺛﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در. ﺧﺮده. ﻧﻈﺎم زﻳﺴﺘﻲ،. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ.

بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری خرده نظام های اجتماعی ...

بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری خرده نظام های اجتماعی جنگ ایران و
... یافته های تحقیق نشان می دهد که در جنگ نظام زیستی آسیب زیادی دید و باعث شد
تا ...

گزارش کارورزی در بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی | مقالات ...

12 ژانويه 2017 ... یکی از این خرده نظامها نظام تامین اجتماعی است که من تصمیم گرفتم به دلیل ... پایان
سخن این که تحقیق تنها به بخش کوچکی از تلاش و زحمات افراد ...

36 Final 951127.indd - فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

اما امروزه با کژکارکردهایی همراه است که اکثر مؤلفه های سالمت اجتماعی را در نظام ..... و
پایایي مؤلفه های سالمت اجتماعي براي هر یک از خرده مقیاس ها در جدول شمارة 2 ارائه.

فرهنگ و هنر - خرده نظام فرهنگي Cultural Sub System

نویسنده : فاطمه امين پور. كلمات كليدي : خرده نظام فرهنگي، حفظ انگاره، سايبرنتيك،
نظام اجتماعي، نظام كنش واژه "System" که معادل نظام است عبارت است از مجموعهای از ...

تحقیق درباره اجزای نظام اقتصادی - پی سی دانلود

1 روز پیش ... کلمات کلیدی : ,اجزای,نظام,اقتصادیاجزای,نظام,اقتصادی,تحقیق درباره اجزای ... تعداد
صفحات: ۳ اجزای نظام اقتصادی گستردگی نظام اقتصادی خرده نظام ...

پانورامیکس تحقیق در مورد جامعه شناسی فرهنگی

از يك ديدگاه، هر جامعه انسانی نيازمند چهار گونه فعاليت (يا چهار خرده نظام كنش) برای
رفع حوائج خويش است: كنش های فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی. برای سامان ...

اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - Sid

1. ﺧﺮده ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ و ﻧﻮع اﻋﺘﻤﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﻮارد. ﺧﺮده ﻧﻈﺎم. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺧﺮده ﻧﻈﺎم. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
ﺧﺮده ﻧﻈﺎم ... ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺪﻧﺰ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داراي ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻴـﺎدي،.

تحقیق درباره اجزای نظام اقتصادی - پی سی دانلود

1 روز پیش ... کلمات کلیدی : ,اجزای,نظام,اقتصادیاجزای,نظام,اقتصادی,تحقیق درباره اجزای ... تعداد
صفحات: ۳ اجزای نظام اقتصادی گستردگی نظام اقتصادی خرده نظام ...

بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری خرده نظام های اجتماعی ...

12 فوریه 2017 ... یافته های تحقیق نشان می دهد که در جنگ نظام زیستی آسیب زیادی دید و باعث شد ...
خرده نظام اجتماعی نیز در آغاز جنگ با روی کار آمدن منافقین و گروهک ها ...

بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری خرده نظام های اجتماعی ...

بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری خرده نظام های اجتماعی جنگ ایران و
... یافته های تحقیق نشان می دهد که در جنگ نظام زیستی آسیب زیادی دید و باعث شد
تا ...

تحقیق بازتولید نابرابری های اجتماعی در مدارس ابتدایی

نظم اجتماعی نظام آموزشی کاملا به این شرایط خارجی وابسته است. .... جدید خود به عنوان
یک خرده نظام دارای فرآیند تعاملی گسترده ای با خرده نظام ها و نهادهای اجتماعی است.

عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعي با تأكيد بر جامعه پذيري و قشر اجتماعي

وفاق اجتماعي موضوع اصلي مورد توجه در اين تحقيق است . منظور از وفاق .... بقاي هر
جامعه‌اي منوط به كاركرد چهار خرده نظام فرهنگي، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي است .

اداره نظام اجتماعی مبتنی بر فقه حکومتی - مرکز تحقیقات بسیج ...

5 مه 2016 ... چکیده: این دفتر بر اساس منطقی نسبتاً اجمالی با شروع از مبادی علم فقه و فلسفه
فقه، در نهایت به استخراج نظام مسائل خرده نظامات حکومتی و باز ...

نظام آموزشی ما مبتنی بر خرده نظام فرهنگی است - دنیای اقتصاد

30 آوريل 2016 ... در جامعه شناسی گفته می‌شود که یک نظام اجتماعی دارای خرده نظام‌هایی است که ... کتاب
را که درباره موضوع مورد تحقیق آنها است در اختیارشان قرار می‌دهد.

اصل مقاله (319 K)

ﻳﻜﻲ از ﺗﺌﻮري ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ازدواج ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ. اﺳﺖ. در ﻣﺪل ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ(.
1950. 4). ﺧﺮده ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،. ﺳﻴﺎﺳﻲ،. اﻗﺘﺼﺎدي،. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.

پايداري :: مقاله :: جامعه شناسي جنگ - پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

است كه جنگ از لحاظ جامعه شناختي يك پديده اجتماعي است. برخلاف نظريات ... مبناي
نظم و تشكل خرده نظام ها يا نهادها، ارزش هاي اجتماعي هستند. ارزش ها محوري هستند كه هر كدام
...

مقاله - خلاصه ای از جامعه شناسی اقتصادی

بنیادیترین شکل روابط اجتماعی که از فرآیند تولید پدید میآید ساختار طبقاتی و
یا تقسیم جامعه .... خرده نظام فرهنگی: اهمیت اقتصادی ارزشها و ایدئولوژیها کدام است؟

سید کاظم نظام - مقاله با عنوان خانواده و سلامت معنوی

سید کاظم نظام - مقاله با عنوان خانواده و سلامت معنوی - لحظات زندگی با تفکر و عمل
سازنده معنا ... تاثیر متقابل سلامت معنوی خانواده و بهبود شرائط زندگی اجتماعی مردم
...... یک خرده مقیاس برای سنجش سلامت مذهبی و یک خرده مقیاس برای اندازه گیری
سلامت ...

ناآرامی های اجتماعی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اهداف تحقیق: با بررسی علل و عوامل شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی 3 دهه گذشته مشخص
.... پس اگر اجزاء نظام اجتماعی را واحدها یا خرده نظام‌هایی مانند خانواده، آموزش، دین، ...

نگاهی اجمالی به تعاریف و انواع دسته بندی سامانه (سیستم یا نظام) | ره ...

17 آگوست 2013 ... طراحی سیستم و به عبارت دیگر نظام یا سامانه از مواردی است که بیش از سایر موارد مورد
غفلت ... ۸- تقسیم بندی مرتبه ای سیستم (سیستمهای اجتماعی، سیستمهای خدمات
عمومی، .... کارشماره ۲:تعریف مجدد خرده سیستمها با تفصیل بیشتر.

اصل مقاله (319 K)

ﻳﻜﻲ از ﺗﺌﻮري ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ازدواج ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ. اﺳﺖ. در ﻣﺪل ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ(.
1950. 4). ﺧﺮده ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،. ﺳﻴﺎﺳﻲ،. اﻗﺘﺼﺎدي،. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.

احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

این تحقیق در سال 1391 با هدف بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن انجام
... همچنین پارسونز در این فراگرد چهار خرده نظام را برای هر نظام اجتماعی در هر سطحی ...

عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعي با تأكيد بر جامعه پذيري و قشر اجتماعي

وفاق اجتماعي موضوع اصلي مورد توجه در اين تحقيق است . منظور از وفاق .... بقاي هر
جامعه‌اي منوط به كاركرد چهار خرده نظام فرهنگي، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي است .

فرهنگ و هنر - خرده نظام فرهنگي Cultural Sub System

نویسنده : فاطمه امين پور. كلمات كليدي : خرده نظام فرهنگي، حفظ انگاره، سايبرنتيك،
نظام اجتماعي، نظام كنش واژه "System" که معادل نظام است عبارت است از مجموعهای از ...

نگاهی اجمالی به تعاریف و انواع دسته بندی سامانه (سیستم یا نظام) | ره ...

17 آگوست 2013 ... طراحی سیستم و به عبارت دیگر نظام یا سامانه از مواردی است که بیش از سایر موارد مورد
غفلت ... ۸- تقسیم بندی مرتبه ای سیستم (سیستمهای اجتماعی، سیستمهای خدمات
عمومی، .... کارشماره ۲:تعریف مجدد خرده سیستمها با تفصیل بیشتر.

206 K - دانشگاه مازندران

ي ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ، اﺛﺮات ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در. ﺧﺮده. ﻧﻈﺎم زﻳﺴﺘﻲ،. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان تعهد اجتماعی (دانشجویان دانشگاه ...

روش کار ما در این تحقیق پیمایش است و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه می‌باشد
از ... به عقیده پارسونز قدرت[5]، نقش پول را در خرده نظام شکل حکومت ایفا می‌کند.

نمونه سوال های متن فصل پنجم کتاب مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه ...

به نقش هایی که با هدف حفظ تعادل نظام اجتماعی کل شکل گرفته اند و در صورت لزوم از
اجبار ... مانند خرده نظام اداری٬ خرده نظام های نیروهای مسلح و خرده نظام های قوه قضائیه. ۱2.
... ۱-قانون گذاری ۲-حق اظهار نظر و تحقیق در مورد همه ی مسایل داخلی و خارجی کشور.

دانلود اصل مقاله - مجله علمی تخصصی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم ...

در این نوشتار روش تحقیق کتابخانه ای مد نظر بوده است.تحقیقات مختلفی ..... مادی و
معنوی خرده. نظام. های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی فرهنگی یك.

نمونه سوال از فصل چهارم(نظام اقتصادی) - سوالات امتحانی کتاب مطالعات ...

نمونه سوال از فصل چهارم(نظام اقتصادی) - سوالات امتحانی کتاب مطالعات اجتماعی -
نمونه سوال. ... به مجموعه خرده نظام ها و نقش هایی که حول تولید کالا و خدمات شکل می گیرد
،را نظام تولید می گویند. ۱۰.نظام تولید به ... بودجه ای به تحقیقات اختصاص داده نمی
شود.

مفاهیم خرده نظام اجتماعی جامعه نهاد های اجتماعی - فایل های ناب ارزان

مفاهیم خرده نظام اجتماعی جامعه نهاد های اجتماعی,فایل های ناب ارزان. ... را به طور كلي و ...
دانلود مقاله پیرامون تالكوت پارسونز تحقیق جامعه شناسي پارسونزي دانست، 2).

كتاب Diagnostic Imaging: Spine زبان اصلي

دانلود پاورپوینت گرافیت (Graphite)

حل مشکل Current EMMC Firm Version و سیاه شدن تصویر بعد از فلش I9082

پاورپوینت CRM شرکت Apple

طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود جزوه نکات کنکوری و درسی كتاب زيست شناسي 1 (زیست دوم دبیرستان)

دانلود استاندارد مراکز پیش دبستانی (مهدکودک)-الزامات کلی 63 صفحه pdf

تحقیق درباره شبكه اي كردن ماهواره

کتاب اخلاق عملی (مرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی) نسخه خلاصه شده(مناسب برای آزمون‌های مسجدی و شب امتحان درس اخلاق)

دانلود بازی ظهور تمدن ها به همراه نسخه توسعه دهنده دوبله فارسی (Rise of Nations Extended Edition Farsi)