دانلود فایل


دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی - دانلود فایلدانلود فایل دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن

دانلود فایل دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن به WORD) ،در 3 صفحه و حاوی 53 سوال پنج گزینه ای می باشد.


دانلودپرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی


دانلود پرسشنامه روش دلفی


دانلود پرسشنامه ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی


دانلود پرسشنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ

9 آوريل 2014 ... اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .... دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و روش دﻟﻔﻲ اﺑﻌﺎد و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ.

مديريت تحولگرا در هزاره سوم - برنامه ریزی آموزشی

هدف پژوهش فوق ، بررسي تطبيقي نحوه اعزام معلمان ایران و كشورهاي ... معلم به خارج
ازکشور بودند، تعيين گرديد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این صورت
که علاوه بر ایران ، از بین کلیه کشورهای دنیا ، 12 کشوری که از لحاظ شاخص های
آموزشی و ... ها ( فرانوگراها ) با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی به تفکیک و پیچیده
ساختن ...

GIS and urban planning - گردشگری و اکوتوریسم

1 نوامبر 2015 ... خلاقیت و نوآوری و شهر .... بالاتربودن استاندارد زندگي در نقاط توريستي شهرها باعث
مهاجرت ساكنان ... عمدتا با هدف حفاظت از مناظر زيبا و با تاكيد فراوان بر آن چه ديده مي
شود .... بنابراین یافتن روش های پایداری صنعت اکوتوریسم برای حفاظت از این .....
جدول 2 : شاخص های ارزیابی گردشگری پایدار در جوامع شهری(جاذبه های ...

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - علوم و تحقیقات تهران

جامعه آماری شامل 102 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است.
..... هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با
... به منظور انجام مطالعه دلفی، نظرات 15 نفر از متخصصان و خبرگان کتابداری و اطلاع
... این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی میزان آمادگی سازمان برای مقابله با بلایا و حوادث 17. ... پرسشنامه
روش مقابله با مشکلات 40. ... پرسشنامه هدف گذاری 62. .... دانلود پرسشنامه امتیاز دهی
شاخص های فرهنگ سازمان-کامرون و کوئین ... دانلود پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی و نمره
گذاری آن- رندسیپ ... دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ایرانی.

نگاهی به پژوهش های کارآفرینی در ایران

«نگاهی به پیشینـه‌ پژوهش های حوزه کارآفرینـی در ایران» ... کارآفرین را با چالش مواجه
ساخته تا به نحوی خلاقانه نسبت به رخدادها واکنش نشان دهند و به روشهای ... از این رو
آشنایی با روش‌های گوناگون مطالعه کارآفرینی و یافته های هر یک می‌تواند درک .... هدف
اصلی این مقاله، بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با میزان گرایش کارآفرینانه
کارکنان ...

1393 4 12 12 180 بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی ...

با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...
«مکانیسم سازماندهی و مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در ساخت، بهره‌برداری و اسکان ...
«بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (تجارب جهان و ایران)» جلد اول، ...
روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام ...

نمونه هاي واقعي بيان مساله از پايان نامه هاي دفاع شده:1 - ایران پژوهان

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي ... رسیدن به این
اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت خدمات و رضايت مشتريان.

فرآیند ارزیابی - ﺟﺴﺘﺎﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ تجربه های ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮی

رویداد جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری که با هدف ایجاد حساسیت در
جامعه ... کیفیت با بخش های دیگر شهر تفاوت های بنیادین دارد و ضروری است
بازتعریف ... عمران و بهسازی شهری ایران) از روش دلفی استفاده شد و در بعضی موارد با
درخواست ... و تصحیح زیرمعیارها و ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد عملیاتی ساختن
ارزیابی که با ...

مشخصات كليه دوره‌هاي آموزشي جهت سايت مركز به تفكيك نوع - وزارت کشور

8, 5, آشنايي با کنوانسيون ژنو در خصوص پناهندگان, الزامي, شغلي اختصاصي, 20 ....
بلند مدت زلزلهاي که در آينده‌اي نزديک شهر را خواهد لرزانيد 6- تجهيزات بازبيني و
تائيد .... تكفيري، اهداف و اقدامات آن‌ها - راه‌هاي مقابله با خطرات جريان‌هاي تكفيري,
خلاقيت و .... حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه ، روش جمع آوري اطلاعات ، روش تجزيه و
تحليل اطلاعات ...

دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی

دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی-اختصاصی از سورنا
فایل دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی دانلود با لینک ...

Archive of SID

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف واﮐﺎوي راﻫﺒﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت رﺷﺘﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم و ... از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺮان، در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻼق،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ .... ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ،اﻋﺘﺒﺎر روش دﻟﻔﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ... ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ..... ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ.

بهمن ۱۳۹۲ - ROZANE DANESH

26 ژانويه 2014 ... روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيم ...
متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه ...
براي محاسبه S² تعدادي پرسشنامه توزيع شده و واريانس نمونه اوليه محاسبه مي شود. ....
پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از سرشماري است و شاخص ...

ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘ

ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺣﻮزه. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﮐﻼن. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) ...
ﻣﺤﺘﻮا، در ﮔﺎم اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻮازي ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ. روش اﺳﻨﺎدي و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد، ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧـﺶ ... ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾـﺮان ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دارد، اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎ ..... ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ.

طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد - آموزش عالی ...

22 فوریه 2015 ... مشاوره انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه .... لیکرت،
روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، روش دلفی و غیره طراحی شده است. البته با مشخص
بودن شاخص ها، می توان روش بیان سوالات را تغییر داد. .... پرسشنامه محقق ساخته،
ابزاری است که محقق بر حسب اهداف و متغیرهای .... پرسشنامه خلاقیت سنج

5. ahmadi - پژوهش و برنامه ریزی روستایی

2 سپتامبر 2013 ... رﯾﺰي ﺷﻬﺮي، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، اﻫﻮاز، اﯾﺮان ... 15/11/2139. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف: ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ. ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ... ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. روش:
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس روش ... ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﮥ. F. و ﺑﺎ. 121/0. اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺎزي در رﺗﺒﻪ. ﻫﺎي دوم. و ﺳﻮم اوﻟﻮﯾﺖ
ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ .... ﻣﻬﺎﺟﺮت از اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻃﺮاف ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ دﻫﮕـﻼن.

شاخص - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تحقیق حاضر با هدف "تدوین شاخص‌هایی برای شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی" ...
تحقیق حاضر در چند مرحله کتابخانه ای، روش دلفی برای تدوین شاخص‌های شناسایی ...

اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خالقيت كودكان 3-7 ساله ...

براي بررسی فرضیه ها از آمار توصیفي شامل محاسبه شاخص های آماري و تنظیم جدول
توزیع فراواني و از آمار استنباطي. شامل آزمون ... كودكان 3-7 ساله در ایران )نمونه موردی :
شهر تهران- منطقه 4( ... هدف این تحقیق، دستیابی ... صورت اعمال درست این مؤلفه ها در
طراحی و ساخت فضای .... وسیله مصاحبه و پرسشنامه، با روش تحلیل عوامل مهم ترین.

جغرافیا و برنامه ریزی فضایی

اولویت با ایده های برتر، خلاقانه، قابل اجرا، نوآورانه و کارگشا در زمینه حل مسائل و
مشکلات ... متأسفانه در دیگر شهرها با وجود تأکید بر پژوهش، این بحث کمتر مورد توجه
قرار .... با وجود گذشت بیش از 7 دهه از مطرح شدن آمایش سرزمین در ایران، در هیچ مقطعی
در ..... انجام پرسشگری انتخاب شده و از 30 خبره برای انجام روش دلفی و وزن‌دهی به
معیارها و ...

GIS and urban planning - گردشگری و اکوتوریسم

1 نوامبر 2015 ... خلاقیت و نوآوری و شهر .... بالاتربودن استاندارد زندگي در نقاط توريستي شهرها باعث
مهاجرت ساكنان ... عمدتا با هدف حفاظت از مناظر زيبا و با تاكيد فراوان بر آن چه ديده مي
شود .... بنابراین یافتن روش های پایداری صنعت اکوتوریسم برای حفاظت از این .....
جدول 2 : شاخص های ارزیابی گردشگری پایدار در جوامع شهری(جاذبه های ...

اصل مقاله (298 K) - مجله علوم تربیتی - دانشگاه شهید چمران اهواز

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ...
ﻫﺎي. ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺧﻮﺷﻪ. اي. و. ﻧﺴﺒﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ .... ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﻼﻗﯿﺖ . دوم. ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ي. ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ . ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻘﻂ
..... ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻧﻬﺎﯾﯽ.

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ...
فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است
که نتایجی .... مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری و بر اساس .... عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران.

مشکلات اجتماعی در اولویت ایران - مجله جامعه شناسی ایران

این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و در آن نظرات 41 نفر از مدیران، ... براساس
نتایج حاصله از دیدگاه اعضای دلفی پانزده مشکل در اولویت مشکلات اجتماعی ایران
قرار دارند که ... روش دلفی اغلب با هدف کشف اندیشه‌های خلاقانه و معتبر یا تولید
اطلاعات مناسب برای ... ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش چهار پرسشنامه محقق ساخته
بود.

اصل مقاله (718 K) - فصلنامه جغرافیا و توسعه

ﺑﺎ. ﻫﺪف ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮراﻳﺎران ﻣﺤﻠﻪ. اي. در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺷﻬﺮي. ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ. ارزﻳﺎﺑﻲ.
ﻧﻘﺶ ﺷﻮراﻳﺎران. ﻣﺤﻠﻲ. در. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ.

نگاهی به پژوهش های کارآفرینی در ایران

«نگاهی به پیشینـه‌ پژوهش های حوزه کارآفرینـی در ایران» ... کارآفرین را با چالش مواجه
ساخته تا به نحوی خلاقانه نسبت به رخدادها واکنش نشان دهند و به روشهای ... از این رو
آشنایی با روش‌های گوناگون مطالعه کارآفرینی و یافته های هر یک می‌تواند درک .... هدف
اصلی این مقاله، بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با میزان گرایش کارآفرینانه
کارکنان ...

فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر بوده است. ... افراد با
استفاده از روش نمونه‌گیری در چند مرحله به‌صورت طبقه‌ای (نیمی پسر و نیمی ... تا سال
2012 از آن استفاده شده، ولی در ایران برای نخستین بار مورد آزمون و اعتباریابی قرار
می‌گیرد. .... شاخص های به کارگیری فن آوری اطلاعات تکنیک دیماتل خلاقیت روش
دلفی ...

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ...
فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است
که نتایجی .... مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری و بر اساس .... عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران.

ارزیابی مطلوبیت پیاده راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی؛ مطالعه ...

در گام بعدی با استفاده از روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با ...
پرسشنامه توسط شهروندان حاضر در پیاده راه علم الهدی، وضعیت این پیاده راه با توجه به
هر ... در بخش زیست محیطی شاخص حفاظت از پیاده‌ها در مقابل تغییرات جوی با نمره 61/
2 ... امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی: کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه گیلان، رشت،
ایران*.

نمونه هاي واقعي بيان مساله از پايان نامه هاي دفاع شده:1 - ایران پژوهان

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي ... رسیدن به این
اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت خدمات و رضايت مشتريان.

کارآفرینی - همگامان مدیریت و تحقیق ایران

اگر فرد کارآفرین در رابطه با کار جدید خود تمام اطلاعات را داشته باشد، دیگر جایی
برای ... داده نادان به نظر برسد، کارآفرینی علاوه بر خلاقیت نیازمند جسارت قابل
ملاحظه‌ای هم هست. ... هدف آنها ساخت مجموعه‌ای از ماهواره‌های کوچک کم هزینه بود که بتوانند
تغییری در روش ... باید در راه اورست یاری رسان آنها باشیم و تکاملشان را سرعت
بخشیم. ۲۳شهر ...

نمونه هاي واقعي بيان مساله از پايان نامه هاي دفاع شده:1 - ایران پژوهان

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي ... رسیدن به این
اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت خدمات و رضايت مشتريان.

ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮ - پژوهش‌های مدیریت در ایران

ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ... ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش دﻟﻔﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ... ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 30. ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ... ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ....
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺗﻮزﯾﻊ و رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش را ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ا. ﺧﻼق. ﻣﺪاري در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ.

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. ...
های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف
برای ... در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 74 سوالی متناسب با مولفه ها و
متغییرهای ..... طلبی، نگرش فلسفی قوی، دارای خلاقیت و کارآفرینی و توسعه منابع
انسانی بر ...

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ...
فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است
که نتایجی .... مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری و بر اساس .... عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران.

پايگاه مهندسی صنایع و مدیریت ايران

هدف از بسته بندی کالا این است که در فاصله ی زمانی حمل و نقل، انبارداری و توزیع، ...
تناسب با نوع کالا مثل کالاهای خمیری شکل در تیوپ و کالاهای مایع در شیشه 2. .....
لینک دانلود حل المسائل فصل سوم (روش سیمپلکس) کتاب پژوهش عملیاتی دکتر
مهرگان .... با ساخت ماتریسREGIME که حاصل مقایسات زوجی گزینه ها از نظر تمامی
شاخص ...

اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خالقيت كودكان 3-7 ساله ...

براي بررسی فرضیه ها از آمار توصیفي شامل محاسبه شاخص های آماري و تنظیم جدول
توزیع فراواني و از آمار استنباطي. شامل آزمون ... كودكان 3-7 ساله در ایران )نمونه موردی :
شهر تهران- منطقه 4( ... هدف این تحقیق، دستیابی ... صورت اعمال درست این مؤلفه ها در
طراحی و ساخت فضای .... وسیله مصاحبه و پرسشنامه، با روش تحلیل عوامل مهم ترین.

ﻫﺎي ﮐﺎﺭﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ ( ﺑﺎ

ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺟﻤﺎﻉ، اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ. دﻟﻔﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ا ...
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ .1 .... ﺗﻮﺳﻌ. ﮥ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺿﺮورت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در راﻫﺒﺮدﻫﺎ،
اﻫﺪاف،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ و روش. ﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را دو ..... ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ... اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠ ... ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن را درﯾﺎﻓﺖ و دور دوم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺪت ..... ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺷﻬﺮ و
ﺟﺎﻣﻌ.

جغرافیا و برنامه ریزی فضایی

اولویت با ایده های برتر، خلاقانه، قابل اجرا، نوآورانه و کارگشا در زمینه حل مسائل و
مشکلات ... متأسفانه در دیگر شهرها با وجود تأکید بر پژوهش، این بحث کمتر مورد توجه
قرار .... با وجود گذشت بیش از 7 دهه از مطرح شدن آمایش سرزمین در ایران، در هیچ مقطعی
در ..... انجام پرسشگری انتخاب شده و از 30 خبره برای انجام روش دلفی و وزن‌دهی به
معیارها و ...

Slide 1

پارادايم هاي تحقيق; اصالت تحصلي; تفسير گرايي; نظريه انتقادي; پسا ساخت
گرايي ... تاثير ديدگاه هاي معرفت شناسي بر روش تحقيق درعلوم رفتاري با تاکيد
بر .... هم افزايي خلاق ... برخي منابع تحقيقات روان‌شناختي و علوم تربيتي انتشار
يافته در ايران .... اصول کلي تنظيم پرسشنامه: داراي اهداف و سوال‌هاي تحقيق, جذاب بودن
براي ...

دانلود کتاب در قالب PDF - چشم انداز کاشان

ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺎن و ﺑﻠﻜﻪ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣـﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎﻻﻳـﻲ. ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺟﻮان ... ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻮاي آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد، ... ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، روش دﻟﻔﻲ و دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد.

دکتر مصطفی بهزادفر معماری و شهرسازی آرمان شهر 2008-5079 9 17 ...

علیرضا عینی فر استاد معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ...
هدف از انجام این پژوهش تبیین مفهوم نشانه و ارتباط آن با معنا در حوزه معماری و تعیین
محدوده ... روش تحقیق کیفی و رویه عملی آن، استفاده از مطالعات مکتوب در زمینه نشانه
...... را در طراحی محیط های انسان ساخت برای کودکان درجهت شکوفایی خلاقیت آن ها ارائه
داد.

ﻫﺎي ﮐﺎﺭﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ ( ﺑﺎ

ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺟﻤﺎﻉ، اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ. دﻟﻔﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ا ...
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ .1 .... ﺗﻮﺳﻌ. ﮥ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺿﺮورت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در راﻫﺒﺮدﻫﺎ،
اﻫﺪاف،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ و روش. ﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را دو ..... ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ... اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠ ... ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن را درﯾﺎﻓﺖ و دور دوم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺪت ..... ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺷﻬﺮ و
ﺟﺎﻣﻌ.

دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی

دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی دراین بخش پرسشنامه
روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است.

فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر بوده است. ... افراد با
استفاده از روش نمونه‌گیری در چند مرحله به‌صورت طبقه‌ای (نیمی پسر و نیمی ... تا سال
2012 از آن استفاده شده، ولی در ایران برای نخستین بار مورد آزمون و اعتباریابی قرار
می‌گیرد. .... شاخص های به کارگیری فن آوری اطلاعات تکنیک دیماتل خلاقیت روش
دلفی ...

Slide 1

پارادايم هاي تحقيق; اصالت تحصلي; تفسير گرايي; نظريه انتقادي; پسا ساخت
گرايي ... تاثير ديدگاه هاي معرفت شناسي بر روش تحقيق درعلوم رفتاري با تاکيد
بر .... هم افزايي خلاق ... برخي منابع تحقيقات روان‌شناختي و علوم تربيتي انتشار
يافته در ايران .... اصول کلي تنظيم پرسشنامه: داراي اهداف و سوال‌هاي تحقيق, جذاب بودن
براي ...

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن - پژوهش نامه علوم اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ...

17 سپتامبر 2008 ... داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎﻫـﺪف ﻧـﺸﺮﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .... ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺧﻠّﺎﻗﻴﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺪارس ... ﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮ ري .... اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ..... ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و روش
دﻟﻔﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ.

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. ...
های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف
برای ... در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 74 سوالی متناسب با مولفه ها و
متغییرهای ..... طلبی، نگرش فلسفی قوی، دارای خلاقیت و کارآفرینی و توسعه منابع
انسانی بر ...

Archive of SID

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف واﮐﺎوي راﻫﺒﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت رﺷﺘﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم و ... از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺮان، در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻼق،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ .... ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ،اﻋﺘﺒﺎر روش دﻟﻔﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ... ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ..... ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ.

ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮ - پژوهش‌های مدیریت در ایران

ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ... ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش دﻟﻔﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ... ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 30. ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ... ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ....
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺗﻮزﯾﻊ و رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش را ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ا. ﺧﻼق. ﻣﺪاري در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ.

پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی آزاد بهار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت
دانش ... تحقیق پرسشنامه، محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط
خبرگان (اساتید .... -مطالعه تطبيقي نحوه اجراي كنوانسيون سولاس در ايران با برخي
كشورها .... در ابتدا با استفاده از روش دلفی ریسک های مهم در حوزه های امکانسنجی، طراحی
، قرارداد، ...

Slide 1

پارادايم هاي تحقيق; اصالت تحصلي; تفسير گرايي; نظريه انتقادي; پسا ساخت
گرايي ... تاثير ديدگاه هاي معرفت شناسي بر روش تحقيق درعلوم رفتاري با تاکيد
بر .... هم افزايي خلاق ... برخي منابع تحقيقات روان‌شناختي و علوم تربيتي انتشار
يافته در ايران .... اصول کلي تنظيم پرسشنامه: داراي اهداف و سوال‌هاي تحقيق, جذاب بودن
براي ...

بهمن ۱۳۹۲ - ROZANE DANESH

26 ژانويه 2014 ... روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيم ...
متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه ...
براي محاسبه S² تعدادي پرسشنامه توزيع شده و واريانس نمونه اوليه محاسبه مي شود. ....
پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از سرشماري است و شاخص ...

شهر خلاق چیست - پرنسیا

اختصاصی از سورنا فایل پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی با
و پر سرعت . دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی ...

Critical Thinking in Nurses: Predictive Role of Emotional ... - Tums.ac.ir

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ. ﺑـﻴﻦ. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. در
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ. ﻛـﻪ در
ﺳـﺎل. 1389 ... ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺳﻬﻤﻴﻪ ... از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮش، داﻧﺶ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ
و. درك ... در اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن .... ﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ. ﻛ. ﻤـ. ﻚ .... روش دﻟﻔــﻲ، رواﻳــﻲ ﻣﺤﺘــﻮاي
ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ را.

شاخص - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تحقیق حاضر با هدف "تدوین شاخص‌هایی برای شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی" ...
تحقیق حاضر در چند مرحله کتابخانه ای، روش دلفی برای تدوین شاخص‌های شناسایی ...

Number 2

برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتامورد مطالعه: ایران و
کشورهای منتخب). ( 110 Visit ) ( 41 Download ), Abstract And Keywords ... هدف این
تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران میباشد. برای این منظور، عوامل
تاثیر گذار ... تقاضای گردشگری، زیرساخت گردشگری، تولید ناخالص داخلی، روش
پنل دیتا ...

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه

2 ا کتبر 2016 ... مطالب امده در زیر تنها در ارتباط با دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه گرایش ... روایی
و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار
NCSS&PASS ) ... یا ANFIS)، تکنيک دلفي فازي(Fuzzy Delphi)، مدل‌های
تصمیم‌گیری چند ... بررسی بکارگیری روش ساخت ناب Lean Construction) در ایران
و ...

مديريت تحولگرا در هزاره سوم - برنامه ریزی آموزشی

هدف پژوهش فوق ، بررسي تطبيقي نحوه اعزام معلمان ایران و كشورهاي ... معلم به خارج
ازکشور بودند، تعيين گرديد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این صورت
که علاوه بر ایران ، از بین کلیه کشورهای دنیا ، 12 کشوری که از لحاظ شاخص های
آموزشی و ... ها ( فرانوگراها ) با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی به تفکیک و پیچیده
ساختن ...

1393 4 12 12 180 بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی ...

با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...
«مکانیسم سازماندهی و مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در ساخت، بهره‌برداری و اسکان ...
«بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (تجارب جهان و ایران)» جلد اول، ...
روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام ...

دانلود مقاله رایگان اهمیت مدیریت و ارتباط آن با تصمیم گیری

کلمات کلیدی: حل مسئله و مشکلات سازمانی ، مدیران ، تصمیم گیری، خلاقیت، . ... هدف
از تحقیق مدل سازی مسئله ی تصمیم گیری استراتژی بازاریابی با عنوان مسئله ی .
.... تصمیم گیری در مدیریت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه .
.... پاورپوینت “ تکنیک دلفی روش تصمیم‌گیری گروهی Delphi method in group ...

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. ...
های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف
برای ... در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 74 سوالی متناسب با مولفه ها و
متغییرهای ..... طلبی، نگرش فلسفی قوی، دارای خلاقیت و کارآفرینی و توسعه منابع
انسانی بر ...

اصل مقاله (314 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

اﯾﺮان. ﺗﺎر. ﯾﺦ. در. ﯾﺎﻓﺖ. : ﻣﻬﺮ. 1395. ،. اﺻﻼﺣﯿﻪ: آذر. 1395. ،. ﭘﺬ. ﯾﺮش. : دي. 1395. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ.
ﺑﻪ ... ﻫﺪف. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در. ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﭙﻬﺮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در
ﺳﺎل ... ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 982/0. ﺑﻪ
... دارد، ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. و. ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد. ﺧﻼق، ﻧﻮآور، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. و. ﺻﺎﺣﺒﺎن. اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻮ. ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ. ﺑﺎ.

دانلود کتاب در قالب PDF - چشم انداز کاشان

ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺎن و ﺑﻠﻜﻪ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣـﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎﻻﻳـﻲ. ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺟﻮان ... ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻮاي آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد، ... ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، روش دﻟﻔﻲ و دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد.

دانلود تحقیق انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي 21ص

دانلود پاورپوینت جزوه اصول مهندسی اینترنت

اقدام پژوهی چگونه توانستم علل بی نظمی دانش آموزان را شناسایی و آن را بهبود ببخشم؟

تحقیق در مورد ادوات كشاورزي 27 ص

تحقیق در مورد ادوات كشاورزي 27 ص

تحقیق پاسخ هاي هورموني نسبت به فعاليت هاي ورزشي و تمرينات جسماني 20ص

دانلود مقاله بررسي ميزان شيوع آژنزيس دندان مولر سوم

پاورپوینت آموزش سلامت

پاورپوینت درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( دریا نعمت خداوندی )

پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه گوارش ماهی ها