دانلود رایگان


تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود - دانلود رایگاندانلود رایگان ماهیت حقوقی مسولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خودسیدعلی محمدپناهنده (وکیل پایه‌یک دادگستری)

دانلود رایگان تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10ماهیت


حقوقی


مسولیت


مدنی


دولیت


در


قبال


اعمال


زیان


بار


خودماهیت


حقوقی


مسولیت


مدنی


دولت


در


قبال


اعمال


زیانبار


خود


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت ح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رسانه‌ها و مسئوليت مدني - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوق دامغان

در جريان اعمال و اجراي اين وظيفه، رسانه‌ها ناگزير به تبيين و توضيح و گزارش و
خبررساني ... واژگان كليدي: مسئوليت مدني- فعل زيان بار- سببيت- رسانه ... را اعم از
حقوقي يا حقيقي يا دولتي يا خصوصي متحمل زياني نمايند، قطعا جبران زيان وارده به
.... حقوقدانان در بررسي مباني ورود ضرر عمدتاً به چند فرضيه تمسك جسته‌اند كه از
آنجمله ...

قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392/12/04 - کانون وکلای دادگستری ...

ماده ۶- متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه ...
اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي
از ... ماده ۲۶- انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي ....
لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را
...

بررسی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقهی - آفتاب

19 دسامبر 2009 ... بنابراین مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام‌مند در حقوق ایران مطرح نشده و ... ابن
البرّاج در این مورد می‌نویسد: «اگر انسان لباس یا کالایی را در قبال اجرت ... انتساب
شرط است و بایستی انتساب فعل زیانبار به فاعل (متلف) احراز شود. ... به جهت اعمال
حاکمیت جزو اتلاف بالتسبیت است که در محل خود بررسی خواهد شد.

مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه|دپارتمان مدبران ...

24 سپتامبر 2016 ... در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های ... مربوط
مسئولیت مدیران و به عبارتی دولت در قبال این حوادث خیلی مورد توجه نبود. ... تفاوت
این پژوهش با آثار مشابه این است که به بررسی اصول و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی و
... مسئولیت مدنی، ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد، خسارت ...

باشگاه مشتریان آسیا

در صورتي فاعل فعل زيانبار مجازات مي گردد كه فعل او جرم تلقي گردد. ... مسؤول
نتايج اعمال خويش حتي اعمال عاري از تقصير است، ناگزير مي شود رفتاري محتاطانه در
پيش گيرد. ... در اين فصل، ماهيت و اركان مسؤوليت مدني پزشك، مورد بررسي قرار مي
گيرد. ... رضايت شخصي خود به پزشك رجوع نكرده است، مسؤوليت او قهري است ولي اگر
ميان ...

موضوعات حقوقی کار تحقیقی 3، موضوع برای پایان نامه های حقوقی

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین
المللی ... اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی; آثار حقوقی انتقال الکترونیک
وجوه در ارتباط ... خیار تعذر تسلیم; شرکتهای تعاونی; ماهیت حقوق تسلیم مبیع در
بیع کلی .... در حقوق ایران و حقوق تطبیقی; مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال
کارکنان خود ...

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران - کار تحقیقی ومقالات ...

این مقاله سعی در بیان مسئولیت مدنی وکیل دادگستری به عنوان یک شغل تخصصی ...
از اعمال مراقبت های بیشتر در حین انجام وظیفه و تقویت مهارتهای حقوقی خود خواهند بود.
... هنگامی که بحث از تعهدات وکیل در برابر موکل می شود، انجام مورد وکالت نخستین و
.... که شخص زیان دیده یا شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است،هیچ گونه قراردادی ...

دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن؛ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿ - فصلنامه رأی ( مطالعات ...

ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد، ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد و ﯾﺎ اﻟﺰام اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ... ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ
دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻊ ﻣﻘﺮره ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﻗﻮاﻋﺪ و ... ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﻋﻤﺎل دوﻟﺖ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم در وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ... دوﻟﺖ را در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ... زﯾﺎن. ﺑﺎر. ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
. ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، در. راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻊ ... ج) ﺑﺮرﺳﯽ رأي از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﺎﻧﯽ. 1.

مسئولیت حرفه ای پزشکان، مسؤولیت مدنی، پزشك، بیمار، رضایت به ...

سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشك، ماهیت قرارداد معالجه و اركان مسؤولیت
مدنی ... افزون بر این، پزشكان برای بیماریها، ماهیت مادی قائل بودند و در قبال بیماران،
خود را مسؤول می شناختند. ... در این گفتار به بررسی مسؤولیت غیر حقوقی پزشك می
پردازیم. ... در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد كه فعل او جرم تلقی گردد.

سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان/آشنايي با شوراي نگهبان

از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاري»، «تفسير ... تمام
اركان و نهادهاي نظام از قانون اساسي سرچشمه مي گيرد و اصول آن، مبيّن حقوق و تكاليف
دولت و ... در مورد كيفيت اعمال نظارت، اصول 94 تا 97 تشريفاتي را معين كرده است كه
در .... شوراي نگهبان در يك نظريه تفسيري، خود را براي بررسي قوانين پيش از انقلاب
...

آخرین نظرات مشورتی - ghanoonbaz

با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر ..... در
مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در ...
و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز
است .... برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آنچه تفاوتی با رضایت دارد
؟

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی در حقوق ...

21 نوامبر 2015 ... یکی از سوالاتی که امروزه مطرح می شود ، این است که اعمال تروریستی یا به ... داده و از
نقطه نظر مدنی نیز در قانون سال 1990 وضعیت جدیدی را در مورد قربانیان ... حقوقی
کارآمدی را در این زمینه ایجاد نموده است به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از ... و رسیدن به
هدف خود و در رساندن مقصود و منظور خود به طرف های مقابل که عمدتاً دولت ها ...

linkbest.ir – مرجع مقالات دانشجویی

14 ساعت قبل ... تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان ...
صفحات: 10 ماهيت حقوقي مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود ...

اقاله در عقد ضمان - خانه

با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی ...
زیان دیده از جهات مختلف در کانون توجه مسئولیت مدنی قرار دارد و حقوق، در ایجاد این نوع
... جبران خسارت بر آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً ... و
تحمیل مسئولیت بر او موجب می شود که اولاً نتایج و پیامدهای فعل زیانبار را خود تحمل
...

مسئوليت ناشي از فعل اشخاصي كه تحت مراقبت ومواظبت ... - Ghavanin.ir

موضع برخي از نظامهاي حقوقي در برابر مسئله مسئوليت سرپرست و محافظ صغير ...
بر مبناي تقصير شخصي خود كه اثبات آن بر عهده قرباني عمل زيانبار است محكوم به
.... ماده 7 قانون مسئوليت مدني : (كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا" يا
..... 1 مسئوليت مدني در مورد اعمال زيانبار صغير مميز همانند مورد پيشين با مشكلي
مواجه ...

رسانه‌ها و مسئوليت مدني - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوق دامغان

در جريان اعمال و اجراي اين وظيفه، رسانه‌ها ناگزير به تبيين و توضيح و گزارش و
خبررساني ... واژگان كليدي: مسئوليت مدني- فعل زيان بار- سببيت- رسانه ... را اعم از
حقوقي يا حقيقي يا دولتي يا خصوصي متحمل زياني نمايند، قطعا جبران زيان وارده به
.... حقوقدانان در بررسي مباني ورود ضرر عمدتاً به چند فرضيه تمسك جسته‌اند كه از
آنجمله ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی ...

فرضیات تحقیق ۱۱ ... فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام
حقوقی ایران ۳۳ ... بند ۱: ویژگی عامل فعل زیانبار ۸۱ ... ۱۷) غمائی، مجید «مسئولیت
مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر
..... در بخش اول مفاهیم و تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود این فایل پی دی اف

به موجب قواعد عمومي مسئولیت، اشخاص مسئول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران.
خســارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهاي مختلف، مصونیت هایي براي
دارندگان. مشاغل خاص ... بررسي موضوع را پیدا نکرده است و در مورد پلیس، قواعد کلي
مسئولیت مدني به صورت تام در حق. آنــان اعمال و اجرا ... لذا در این تحقیق فارغ از مباحث
ماهیتی.

حقوق بشر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق ... را در این
مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و
چگونگی .... حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه
جهانی حقوق .... و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در
قبال هم حق و ...

پرتال جامع علوم انسانی - تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 ...

در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری
اسلامی ... (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی
قاضی .... دادسرا در مورد خطاهای در حین اعمال اتهام یا تحقیق، مسئولیت جنایی و یا مدنی
ندارند و لذا ... تقصیر او کافی نیست، بلکه مدعی باید زیان ناشی از تصمیم زیانبار
قضایی و ...

عملیات جراحی زیبایی و مسائل حقوقی ناشی از آن

خود نیستند بلکه در پاره ... مسؤولیت. مدنی. پزشک در عمل جراحی زی. بایی،. در خصوص
ماهیت تعهد پزشک ا. یده. ای ... مورد. بحث قرار گرفته و در قسمت سوم. مسؤولیت. مدنی
ناشی. از. عملیات جراحی ... بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی آن هنگامی امکان پذیر است
که ارکان ...... وقوع فعل زیان بار یکی از شرایط تحقق مسؤولیت مدنی پزشک جراح است
.

دانلود این فایل پی دی اف

به موجب قواعد عمومي مسئولیت، اشخاص مسئول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران.
خســارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهاي مختلف، مصونیت هایي براي
دارندگان. مشاغل خاص ... بررسي موضوع را پیدا نکرده است و در مورد پلیس، قواعد کلي
مسئولیت مدني به صورت تام در حق. آنــان اعمال و اجرا ... لذا در این تحقیق فارغ از مباحث
ماهیتی.

یداله عسگری - مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرا

لذا، قبل از بررسي منابع حقوقي مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران، مختصري در ... در
انتقاد از نظريه خطر گفته مي‌شود: «آثار هيچيك از اعمال انسان تنها دامنگير خود او
نمي‌شود و بازتابهايي در باره ديگران نيز دارد؛ به جمعي سود مي‌رساند و براي ديگران
زيانبار است. .... كه مامور دولت از نظر مسئوليت مدني در هر حال بايد پاسخگوباشد و دولت
در قبال ...

کانون وکلای دادگستری اصفهان - مسوولیت بدون تقصیر دولت - خدیجه ...

24 دسامبر 2013 ... آیا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین
اجتماعی رابرقرار سازد؟ا. ... ی علیت بین زیان وارده و فعل زیانبار برای تحقق
مسئولیت کفایت می ... قانون و نظریه ی نفع دولت که به ترتیب مورد بررسی قرار
خواهد گرفت . ... به عبارت ديگر منافع و ضررهاي اعمال هر فرد به خود وي بازمي‌گردد و ...

مسئولیت مدنی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه|دپارتمان مدبران ...

24 سپتامبر 2016 ... در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های ... مربوط
مسئولیت مدیران و به عبارتی دولت در قبال این حوادث خیلی مورد توجه نبود. ... تفاوت
این پژوهش با آثار مشابه این است که به بررسی اصول و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی و
... مسئولیت مدنی، ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد، خسارت ...

دانلود این فایل پی دی اف

به موجب قواعد عمومي مسئولیت، اشخاص مسئول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران.
خســارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهاي مختلف، مصونیت هایي براي
دارندگان. مشاغل خاص ... بررسي موضوع را پیدا نکرده است و در مورد پلیس، قواعد کلي
مسئولیت مدني به صورت تام در حق. آنــان اعمال و اجرا ... لذا در این تحقیق فارغ از مباحث
ماهیتی.

نقش دكتر ناصر كاتوزيان در تحول مسووليت مدني در حقوق ايران

ولي يادآور مي شوم در مورد شخصيتي همچون دكتر ناصر كاتوزيان و نظريات حقوقي ايشان
در ... تا قرن بيستم تحول چشمگيري در مسووليت مدني ديده نميشد. ... و زماني
ناشايسته عمل ميكند كه براي ديگري زياني به بار آورد كه ميتوانسته پيش بيني ....
يكي از نكته نظرهاي مهم آقاي دكتر كاتوزيان در خصوص مسووليت مدني بررسي ماهيت
حقوقي ديه و ...

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی در حقوق ...

21 نوامبر 2015 ... یکی از سوالاتی که امروزه مطرح می شود ، این است که اعمال تروریستی یا به ... داده و از
نقطه نظر مدنی نیز در قانون سال 1990 وضعیت جدیدی را در مورد قربانیان ... حقوقی
کارآمدی را در این زمینه ایجاد نموده است به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از ... و رسیدن به
هدف خود و در رساندن مقصود و منظور خود به طرف های مقابل که عمدتاً دولت ها ...

ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، 2، ، ﺷﻤﺎره 2 دوره ، 1390 ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 152 1

ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ. » 1 ... ﺟﺒﺮان دوﻟﺘﻲ
ﺧﺴﺎرت ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن در دو ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ... ﻳﺪه، ﺟﺮم، ﻧﻮع ﺧﺴﺎرت، و
ﺑﺰﻫﻜﺎر در دو ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﻨﺪي و ﺷﺮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ .... اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻘﻖ
ﻋﺪاﻟﺖ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ... دوﻟﺖ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد.

بررسی بیمه مسؤولیت مدنی كارفرما در قبال خسارت كارگران با نگاهی به ...

ماده12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 برای اولین بار احکام خاصی در مورد ...
بررسی بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما در قبال خسارت کارگران. .... ناشی از س وء
مراقبت اعمال کارگران و تقصیر در زمینه وس ایل کار را مبنای مسؤولیت کارفرما .....
اساس کارفرما باید از عهده جبران خسارت زیان وارده از ناحیه کارگر خود به شخص ثالث
برآید،.

سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان/آشنايي با شوراي نگهبان

از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاري»، «تفسير ... تمام
اركان و نهادهاي نظام از قانون اساسي سرچشمه مي گيرد و اصول آن، مبيّن حقوق و تكاليف
دولت و ... در مورد كيفيت اعمال نظارت، اصول 94 تا 97 تشريفاتي را معين كرده است كه
در .... شوراي نگهبان در يك نظريه تفسيري، خود را براي بررسي قوانين پيش از انقلاب
...

اصل مقاله (582 K) - مطالعات حقوقی - دانشگاه شیراز

اعمال. اداری. دولت،. معیـار ماهیـت. وسیله. ی. مورد. استفاده. دولت. است. به. عبارت دقیق ...
Gaudemet,2001: 3. (. اما دولت. هموار. ه از قدرت فرماندهی خود برـره نمـی. بـرد و گـاهی ....
برای اولی بار معیار ... مسئولیت. مدنی کارمند و دست. گاه اداری در زمان ایراد زیان به.
غیـر سـخ گفتـه شـده و ..... جرت اول یعنی حوزه های مالی و ساختاری قـبال در اثـر دیگـری
.

اقاله در عقد ضمان - خانه

با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی ...
زیان دیده از جهات مختلف در کانون توجه مسئولیت مدنی قرار دارد و حقوق، در ایجاد این نوع
... جبران خسارت بر آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً ... و
تحمیل مسئولیت بر او موجب می شود که اولاً نتایج و پیامدهای فعل زیانبار را خود تحمل
...

بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای ... - مشاهده جزئیات

بحث خاص این تحقیق در مورد تبدیل موسسات غیر تجاری به تجاری است که می بایست
موضوع ... اولین قانونی که برای اولین بار راجع به شرکتهای تجاری وضع شد قانون
تجارت .... ت مقرر مي دارد : « شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه هاي خود مي
باشند ..... در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از «وظیفه حقوقی که شخص در برابر
...

کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - حقوق خصوصی ...

صرفا از طریق ایمیل سئوالات خود را مطرح نمایند تا در اسرع وقت به آنها جواب داده ....
127ـ بررسی فقهی حقوقی مبانی مسئولیت دولت ... 132ـ بررسی فقهی حقوقی
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ... 146ـ بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد در فقه
و قوانین .... ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ
تدابیر لازم ...

دادنامه - بررسی تطبيقی مسؤوليت مدنی قاضی (در حقوق ايران و فقه اماميه ...

6 دسامبر 2014 ... پس قاضي در موارد خطا و برخورداري از حسن نيت مسؤوليت مدني ندارد. ... «هرگاه قاضي در
نتيجه تصميمات قضايي خود اعم از حكم يا قرار در خصوص ... كلي كارمندان دولت را در
مقابل اعمال خويش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤوليت مدني قضات به ... مسؤوليت مدني
دولت و اشخاصي كه تقصير آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه ...

پرسش و پاسخ | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه
پیشنهاد ... که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان
خود اعمال نماید. ... به استنادماده 12قانون مسئولیت مدنی ،کارفرمایانی که مشمول قانون
کار هستند ... 1-بر اساس ماده 75 قانون کار انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و نیز
حمل بار ...

علمستان تحقيق و بررسی در مورد قولنامه و مبايعه نامه

براي پي بردن به ماهيت واقعي قولنامه بايد به عقيده طرفين توجه شود. ممكن است ...
تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه

وبلاگ حقوقی حجت محمدحسینی حاجیور - بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در
حقوق ... ی اعمال و مقررات خود ،به بیماران وارد کرده است این اصطلاح که در نظام حقوقی ما
جایگاه .... برای بیماریها، ماهیت مادی قائل بودند و در قبال بیماران، خود را مسئول می
شناختند. ... شارل، نویسنده کتاب«حقوق اسلام» به زبان فرانسه ، در مورد حقوق جزای
اسلام و ...

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی - عظیم قدیری

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار ... لذا
شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت
در ... ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین
مانع ... که اثبات رابطه سببیت در دعوی مسئولیت مدنی به عهده شخص متضرر از عمل
زیانبار ...

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات تروریستی در حقوق ...

21 نوامبر 2015 ... یکی از سوالاتی که امروزه مطرح می شود ، این است که اعمال تروریستی یا به ... داده و از
نقطه نظر مدنی نیز در قانون سال 1990 وضعیت جدیدی را در مورد قربانیان ... حقوقی
کارآمدی را در این زمینه ایجاد نموده است به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از ... و رسیدن به
هدف خود و در رساندن مقصود و منظور خود به طرف های مقابل که عمدتاً دولت ها ...

پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک ...

19 جولای 2015 ... شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود .... با همه اینها،
‌بنظر می‌رسد تا بحال تحقیق جامعی درزمینه موضوع مورد بحث، ... تمیز مسؤولیت
قرار‌دادی و قهری و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک و انتخاب و ... در همه مکاتب حقوقی،
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه، جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر ...

بررسی مسئولیت دولت ناشی از اقدامات بدون تقصیر قضات - حق گستر

در مورد اشخاص حقوقي خواه دولت يا غير آن بايد چنين عمل شود. ... از حیث مبنا مسئولیت
مدنی ناشی از قانون را نمی توان به تقصیر یا خطا مبتنی ساخت. ... درست است که نظریه
ی قبول جبران خسارت زیانهای ناشی از قانون نسبت به نظریه عدم قبول جبران ... در
صورتي كه از حيث بين المللي، كشورها در برابر اعمال ناشي از قوه مقننه خود مسئوليت
...

مسوولیت مدنی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

از آنجا که هدف اصلی مسوولیت مدنی، جبران خسارات زیان دیده و اعاده وضعیت او به حالت
قبل ... و نقش قصد و انگیزه در حوزه مسوولیت مدنی تحقیق و پژوهش چندانی صورت
نگرفته است. ... به رغم رشد فزاینده‌ی میزان استفاده از بیمه‌های مسوولیت مدنی، اما هنوز
ماهیت حقوقی این ... بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال
کارکنان خود.

رسانه‌ها و مسئوليت مدني - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی حقوق دامغان

در جريان اعمال و اجراي اين وظيفه، رسانه‌ها ناگزير به تبيين و توضيح و گزارش و
خبررساني ... واژگان كليدي: مسئوليت مدني- فعل زيان بار- سببيت- رسانه ... را اعم از
حقوقي يا حقيقي يا دولتي يا خصوصي متحمل زياني نمايند، قطعا جبران زيان وارده به
.... حقوقدانان در بررسي مباني ورود ضرر عمدتاً به چند فرضيه تمسك جسته‌اند كه از
آنجمله ...

پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسوولیت قراردادی پزشک ...

19 جولای 2015 ... شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود .... با همه اینها،
‌بنظر می‌رسد تا بحال تحقیق جامعی درزمینه موضوع مورد بحث، ... تمیز مسؤولیت
قرار‌دادی و قهری و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک و انتخاب و ... در همه مکاتب حقوقی،
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه، جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر ...

بررسي تطبيقي مسؤوليت مطلق كيفري در حقوق ايران با نگرشي بر ...

به اثبات آن نداشت، بلكه همانند مســؤولیت مدني اثبات ورود خسارت، ارتكاب ... بررسی
تطبیقی مسؤولیت مطلق کیفری در حقوق ایران . ... مجرمانه و آثار زیان بار آن به تنهایي
براي اعمال مجازات کفایت مي کرد. .... خاســتگاه خود، کامن ال، و سپس مقایسه ي
تطبیقي یافته هاي تحقیق با حقوق ...... از بي احتیاطي یا مخالفت با نظامات دولت
باشــد.

مسئولیت بین المللی جدایی طلبان، دولت مرکزی و دولتهای ثالث در قبال ...

جدائی، جدائی طلبی، جدائی طلب، شورشی، مسئولیت بین المللی، حقوق بین .... در مورد
نقض حقوق بین الملل باید گفت که امروزه «تکلیف به جبران یک خسارت ... ماهیت
شورشیان و جدائی طلبان و قابلیت انتساب یا عدم آن به دولت مرکزی بررسی لازم
صورت گیرد. ... حکومت جدید و مستقل خود بار مسئولیت اعمال گذشته خود را به دوش
خواهد کشید.

حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت - بررسی مسئولیت مدنی دولت ...

و در مقابل اعمال و رفتار خود و کارگزارانشان، هیچ مسئولیتی را متحمل نمی شدند؛ چرا که
.... تا شمول و اطلاق ادله ضمان را در مورد شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار دهیم. ...
که اگر شخصی به خاطر فعل زیانبار خود موجب تلف مال دیگری اعم از عین و منفعت شود،
.... قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است که به لحاظ آثار فراوانش تحقیق و
...

بررسی مسئولیت دولت ناشی از اقدامات بدون تقصیر قضات - حق گستر

در مورد اشخاص حقوقي خواه دولت يا غير آن بايد چنين عمل شود. ... از حیث مبنا مسئولیت
مدنی ناشی از قانون را نمی توان به تقصیر یا خطا مبتنی ساخت. ... درست است که نظریه
ی قبول جبران خسارت زیانهای ناشی از قانون نسبت به نظریه عدم قبول جبران ... در
صورتي كه از حيث بين المللي، كشورها در برابر اعمال ناشي از قوه مقننه خود مسئوليت
...

رسانه ها و مسئولیت مدنی - حامی عدالت - blogfa.com

در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و
خبررسانی ... مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص
به ... با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام
شود. ..... منطبق با نوع جرم و نوع فعل و نوع رسانه مرتکب جداگانه مورد بررسی قرار
گیرد.

کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - حقوق خصوصی ...

صرفا از طریق ایمیل سئوالات خود را مطرح نمایند تا در اسرع وقت به آنها جواب داده ....
127ـ بررسی فقهی حقوقی مبانی مسئولیت دولت ... 132ـ بررسی فقهی حقوقی
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ... 146ـ بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد در فقه
و قوانین .... ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ
تدابیر لازم ...

مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيان آور كودكان (بررسي ...

مسئوليت مدني سرپرستان در قبال اعمال زيان آور كودكان (بررسي تطبيقي و تحليلي)
... مسئوليت سرپرستان قانوني يا قراردادي صغار براي جبران خسارت ناشي از اعمال
زيان بار ايشان كه در حقوق اير ان، بر اساس ماده 7 قانون مسئوليت مدني ، مبتني بر
تقصير سرپرست در ... مسئوليت والدين به همراه خود صغير يك مسئوليت تضامني
است.

بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی | تیموس!

29 مارس 2016 ... بدون تحقق یا شناسایی فعل زیانبار، با فرض وقوع خسارت نمی توان جبران خسارت را
از شخص مورد نظر مطالبه کرد وصحبت از رکن دیگر مسئولیت مدنی، یعنی رابطه ...
تحقیقی با موضوع بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی به ...
گفتار اول: اهمیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود16.

پرسش و پاسخ | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه
پیشنهاد ... که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان
خود اعمال نماید. ... به استنادماده 12قانون مسئولیت مدنی ،کارفرمایانی که مشمول قانون
کار هستند ... 1-بر اساس ماده 75 قانون کار انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و نیز
حمل بار ...

موضوعات حقوقی کار تحقیقی 3، موضوع برای پایان نامه های حقوقی

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین
المللی ... اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی; آثار حقوقی انتقال الکترونیک
وجوه در ارتباط ... خیار تعذر تسلیم; شرکتهای تعاونی; ماهیت حقوق تسلیم مبیع در
بیع کلی .... در حقوق ایران و حقوق تطبیقی; مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال
کارکنان خود ...

مسئولیت مدنی - سایت حقوقی محمد حسنی

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسئولیة مدنی پرداخته است. ... قطع
نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در برخی موارد، ... و
حقوق ایران، اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوتاند بنابراین ارائة
ملاکی .... با فقه اسلامی، بهرغم اینکه اضطرار را به عنوان عامل توجیهکنندة فعل
زیانبار مورد ...

مسؤولیت مدنی والدین در برابر اعمال زیانبار فرزند

قانون مسؤولیت مدنی ایران، در مورد اعمال زیانبار مجنون یا صغیر، کسی را مسؤول می ...
خود می باشند که ما در این مقاله مسؤولیت ایشان را در قبال اعمال زیانبار فرزندشان ...
برای وارد شدن در بحث، لازم است مفاهیمی مانند والدین و فرزند از نظر حقوقی مورد
بررسی قرار ..... دیه نوعی خسارت ناشی از جرم است که ماهیتی دو گانه دارد یعنی هم
مجازات است تا ...

جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی - تحقیقات حقوقی آزاد

جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی‌همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. ... جایگاه
حقوقی مدیران آن قالب، ماهیت و رابطه‌ی حقوقی است که معرف حدود اختیارات و وظایف
ایشان .... 4) وکالت وفق ماده 622 قانون مدنی در مواردی ممکن است که خود موکل بتواند آن را
انجام دهد. .... با پذیرش این نظریه، مسئولیت شرکت در قبال اعمال زیان بار مدیران بر
اساس ...

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران - کار تحقیقی ومقالات ...

این مقاله سعی در بیان مسئولیت مدنی وکیل دادگستری به عنوان یک شغل تخصصی ...
از اعمال مراقبت های بیشتر در حین انجام وظیفه و تقویت مهارتهای حقوقی خود خواهند بود.
... هنگامی که بحث از تعهدات وکیل در برابر موکل می شود، انجام مورد وکالت نخستین و
.... که شخص زیان دیده یا شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده است،هیچ گونه قراردادی ...

یداله عسگری - مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرا

لذا، قبل از بررسي منابع حقوقي مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران، مختصري در ... در
انتقاد از نظريه خطر گفته مي‌شود: «آثار هيچيك از اعمال انسان تنها دامنگير خود او
نمي‌شود و بازتابهايي در باره ديگران نيز دارد؛ به جمعي سود مي‌رساند و براي ديگران
زيانبار است. .... كه مامور دولت از نظر مسئوليت مدني در هر حال بايد پاسخگوباشد و دولت
در قبال ...

linkbest.ir – مرجع مقالات دانشجویی

14 ساعت قبل ... تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان ...
صفحات: 10 ماهيت حقوقي مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود ...

بررسي مسئوليت مدني دولت بر مبناي قواعد فقهي - مسیحای محمد

در بررسي فقهي مسئوليت مدني دولت، بايستي گفت كه اين موضوع به علّت عَدَمِ حضور
... ابن البرّاج در اين مورد مي‌نويسد: «اگر انسان لباس يا كالايي را در قبال اجرت براي ...
بيان شد، چنين استفاده مي‌شود كه اگر شخصي به خاطر فعل زيانبار خود موجب تلف مال
.... قاعده تسبيب يكي از قواعد فقهي و حقوقي است كه به لحاظ آثار فراوانش تحقيق و ...

مقاله درباره بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی -21 صفحه word

دانلود پاورپوینت تفکر و سواد رسانه ای پایه یازدهم درس بیست و دوم اخلاق رسانه ای

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه پایه سوم تجربی فصل یازدهم مبحث روش های تولید مثل در جانوران - 8 اسلاید

گزارش کارآموزی پالایشگاه تبریز دستگاه آیزوماکس.؛

آموزش پرورش و تولید میگو

پاورپوینت آزمون جریان گردابی (بازرسی عیوب سطحی باایجاد جریانهای گردابی درسطح قطعه)

پاورپوینت درس سوم فارسی نهم

پروژه شبیه سازی حرکت پارچه در مایا

نمایش سلوشن مشکل شارژ گوشی Samsung Galaxy Ace4-G313 با لینک مستقیم

تحقیق آماده در مورد بررسی معنا و نظرات رایج در فرااخلاق